Zorgen over verkeersveiligheid nieuwbouw Mérodelaan

By 25 oktober 2019Nieuws

De fractie van Stad en Ommeland maakt zich ernstige zorgen over de toekomstige verkeersveiligheid rondom de Mérodelaan en de Brederoschool, wanneer de gemeenteraad het bestemmingsplan Mérodelaan komende woensdag goed keurt. Volgens lijstrekker Amrut Sijbolts wordt er bij de nieuwbouwplannen geen rekening gehouden met de zorgen die door omwonenden en de Brederoschool zijn geuit.

“Het college schuift alle zienswijzen van omwonenden van tafel en stelt daarmee een plan vast waarbij er, ook bij ons, grote twijfels zijn over de verkeersveiligheid”, aldus Sijbolts. Extra zuur daarbij is het dat omwonenden en de Brederoschool wel geprobeerd hebben om in gesprek te gaan maar dat het college tussen 16 januari en 3 oktober niet thuis gaf.
Die houding van dit college is voor Stad en Ommeland onacceptabel.

Dat het college pas na het vaststellen van het bestemmingsplan plannen wil gaan maken voor een betere verkeersveiligheid is uiterst zorgwekkend. Juist omdat er te weinig geld beschikbaar is voor verkeersveiligheid in wijken wil Stad en Ommeland dat dit vooraf wordt geregeld. Dit is juist zo belangrijk in de omgeving van scholen en ouderen.

Stad en Ommeland zal het college komende woensdag dan ook via een motie vragen om het raadsvoorstel in te trekken en er eerst voor te zorgen dat de toekomstige situatie verkeersveilig is.

‘Het voorkomen van ongevallen en verkeersonveilige situaties is altijd beter dan te wachten op de eerste ongelukken’, besluit Sijbolts.

Leave a Reply