Zorg en Welzijn draait om mensen

Wij staan voor: 

  1. Betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen, zonder bureaucratie, dure managers of bedrijven die er veel geld aan willen verdienen.
  2. Extra ondersteuning voor mantelzorgers en (zorg) vrijwilligers; jonge mantelzorgers moeten extra worden ondersteund.
  3. Zorg organiseren in coöperatief verband om zorg nog dichter bij mensen te organiseren.
  4. Investeren in zorg; Grote zorgorganisaties kosten veel geld. Dat geld kan beter besteed worden aan zorg in plaats bureaucratie of duurbetaalde zorgmanagers.
  5. Zorg op maat; de zorghulpverlener kijkt samen met de zorgvrager en diens omgeving welke vorm van zorg het beste past.
  6. Extra aandacht voor kwetsbare ouderen en niet-zelfredzame inwoners, die beschikken niet altijd over een eigen sociaal netwerk.
  7. Het leveren van zorg, ondersteuning of hulpmiddelen die nodig zijn; Bureaucratische regels, omzet en beleidsdoelen mogen nooit leidend zijn.
  8. Meer investeren in zorg en mensen in plaats van stenen.
  9. Ruimte voor zorgverleners om te doen waar ze voor zijn opgeleid; het helpen van mensen.
  10. Efficiënte inzet van gemeente, maatschappelijke- en zorgorganisaties.

Goede zorg moet vanzelfsprekend zijn!

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg. Mensen die zorg nodig hebben moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente de zorg goed en betaalbaar regelt. De kwaliteit van zorg is de kwaliteit van leven van onze inwoners. Dat staat bij ons voorop. Kunnen blijven doen wat je wilt, meedoen aan wat je wilt en wat je leuk vindt. Waar je van houdt. Waar je gelukkig van wordt, daar draait het om. Het verminderen van de bureaucratie, keuzevrijheid, autonomie en eigen regie, daar zetten wij ons voor in. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom hebben wij meer aandacht voor mensen dan voor stenen.

Sinds enkele jaren is de gemeente verantwoordelijk voor de WMO, de participatiewet en de jeugdzorg. Het is duidelijk dat die laatste voor geen enkele gemeente in heel Nederland op een goede manier te regelen is zolang er geen extra geld uit Den Haag komt. Het gemeentebestuur moet er zwaar op inzetten om samen met de provincie en andere gemeenten meer geld te krijgen van de landelijke overheid. Het gaat tenslotte om onze kinderen! Wat betreft WMO en participatie zijn we op een de goede weg, maar we zijn er nog niet! We pleiten voor maatwerk zoals dat in de dorpen al een aantal jaren uitstekend werkt! Dus geen bureaucratie of duurbetaalde zorgmanagers. Daarom pleit de Stadspartij voor Stad en Ommeland voor het organiseren van zorg in coöperatief verband. Dat is een platte organisatie van een klein team thuiszorgmedewerkers zonder directie of management die er veel geld aan willen verdienen. Zo kunnen we zorg nog dichter bij mensen te organiseren