Woordvoering Stadspartij niet aanleggen regiotram

Voorzitter,

De Stadspartij heeft gelijk gekregen, de critici van het Regiotramproject hebben altijd gelijk gehad! De regiotram was niet haalbaar. Het plan was technisch te ingewikkeld, organisatorisch bleven er onduidelijkheden en risico’s en uiteindelijk bleek het plan onbetaalbaar. Nu we de rekening opmaken ligt er tonnen boter op het hoofd van PvdA, SP en D66. Hun talmen en aarzelen voorkwam dat de stekker er al voor de zomer  werd uitgetrokken. Wanneer wij alsnog met hoge claims worden geconfronteerd is het hùn schuld. Toch zijn we blij dat ze de rug nu recht houden. We zullen als stad nu een andere koers inslaan, alle alternatieven komen aan de orde. Wie meent dat dat al is gebeurd vergist zich; het voorsorteren op de regiotram was al in een vroeg stadium gebeurd.

De kritiek op het project, van Prof. Oosterhaven Arthur Kamminga en vele anderen, zal hebben bijgedragen aan meer inzicht in de voor-en nadelen van het regiotramproject. De Regiotram bleek technisch uiterst gecompliceerd, moeilijk met andere vervoermiddelen te combineren en uiteindelijk onbetaalbaar zoals de Stadspartij altijd heeft volgehouden . Het maatschappelijk draagvlak ontbrak dan ook. Hoeveel geld er ook aan werd uitgegeven; de stad heeft de beloften van de tramvoorstanders nooit gelooft.Informateur Johan Remkes had gelijk toen hij sprak over een tunnelvisie. Ook met de opmerking dat er geen draagvlak is sloeg hij de spijker op de kop! Voorstanders schermden met aantallen die oncontroleerbaar waren en als “X-FACTOR” werden aangeduid.  Maar het gaat bij de uitvoering van grote projecten om meer dan cijfers en beloften  alleen; de politiek en de ambtenarij moeten het niet altijd beter willen weten dan de stadjers.

De Stadspartij  verwacht dat het College nu formeel zal besluiten tot stopzetting van het regiotramproject. Die beslissing is de enige juiste vertaling van de mening van de raadsmeerderheid. Voorzitter, het budgetrecht ligt hier, en nergens anders. Niet in  een overleg met de Provincie, niet in een regio-overleg en zeker niet in het Dagelijks Bestuur van het OV-Bureau. Alleen de volksvertegenwoordiging van Groningen beoordeelt de risico’s en alleen de volksvertegenwoordiging bepaalt of we een Regiotram aanleggen of niet. De Stadspartij zegt: niet aanleggen!