Vragen schijnveiligheid van studentenpanden

controlekamerverhuur
Foto: OogTV.nl

De gemeente Groningen heeft kamerverhuurders veel ruimte gegeven om hun kamerverhuurpanden te exploiteren. Om te voorkomen dat deze ondernemingszin tot misstanden zou leiden, heeft de gemeenteraad er altijd op aangedrongen dat daar een fatsoenlijk flankerend beleid op zal worden gevoerd. Dit beleid houdt o.m. in een periodieke controle op de bouwkundige staat en de brandveiligheid. Op de website van de gemeente staat dan ook te lezen:

“Voor panden met vijf of meer bewoners geldt een meldingsplicht (voor kamerverhuurders). Dat betekent dat het pand jaarlijks wordt gecontroleerd op brandveiligheid en achterstallig onderhoud”.

Er is jaren geleden zelfs een keurmerk bedacht in de vorm van metalen bordjes die op kamerverhuurpanden in de stad zijn geschroefd met het logo van de gemeente Groningen en de tekst: “Het pand (adres) voldoet aan de gemeentelijke voorschriften voor kamerverhuur”. Met daaronder een sticker wanneer er weer gecontroleerd zal worden.

Geruststellend zou je zeggen voor studenten en hun ouders die op jacht zijn naar een kamer in de stad en dit vertrouwenwekkende gemeentelijke bordje tegenkomen op een studentenpand. Maar helaas de werkelijkheid is anders.

Mijn fractie werd daarop gewezen door een ouder van een student die af ging op deze officiële mededeling van de gemeente en welgemoed een kamer huurde voor het studerende kind. Na drie jaar bleek de student pal naast een ondeugdelijke verwarmingsketel te hebben gewoond. Hoezo veiligheid? De schrik zit er goed in bij de ouders en de student en zij vragen zich af hoe dit mogelijk is.

Navraag leerde ons dat er sinds 2008 (veranderde regelgeving t.g.v. het Gebruiksbesluit) geen bordjes worden verstrekt aan de pandeigenaren. De reeds aangebrachte bordjes (naar verluid zouden dat er dat er 2000 zijn) blijven echter gewoon hangen. Er wordt van gemeentewege geen actie ondernomen om ze te verwijderen. Mijn fractie is van mening dat hier sprake kan zijn van misleiding, waardoor toekomstige huurders door toedoen van de gemeente Groningen op het verkeerde been worden gezet omdat er sprake is van schijnveiligheid en heeft daarom de volgende vragen:

  1. Op hoeveel panden in de gemeente zijn deze bordjes aangebracht met de tekst “Het pand (adres) voldoet aan de gemeentelijke voorschriften voor kamerverhuur”.
  2. Wat is de reden waarom deze bordjes met deze officiële gemeentelijke mededeling niet worden verwijderd?
  3. Is het college met ons van mening dat het niet verwijderen van deze bordjes niet bijdraagt aan het vertrouwen van de burger in de lokale overheid omdat er sprake is van misleiding? Zo ja, waarom doet u daar dan niets aan? Zo nee, hoe typeert u dit gedrag dan wel?
  4. Hoe is de controle op de meldingsplicht voor kamerverhuurders geregeld? Wordt er actief op opsporing van illegale kamerbewoning ingezet?
  5. Hoe is wel geldende jaarlijkse handhaving van brandveiligheid en de jaarlijkse controle op de bouwkundige staat geregeld? Bereikt u jaarlijks alle bij de gemeente geregistreerde kamerverhuurpanden?

Hoogachtend,

Namens de fractie van de Stadspartij Groningen,

Anna Riemersma.