Verkeer en Vervoer

Wij staan voor:

  1. Meer investeren in de verkeersveiligheid in wijken, dorpen en rondom scholen; veilige 30km zones, veilige zebrapaden en aanpak van verkeersoverlast.
  2. Een betaalbare en haalbare Zuidelijke Ringweg waarbij verkeersveiligheid in omliggende wijken voorop staat. Bij een langere vertraging of budgetoverschrijding moet het huidige plan heroverwogen worden.
  3. Veilige, logische en betaalbare verkeersoplossingen. Wij zijn tegen de huidige plannen van het Oosterhamriktracé of een Oost- Westverbinding door de Groene Long van Haren (Zuidtangent).
  4. Bereikbaar, betaalbaar, toegankelijk en duurzaam Openbaar Vervoer, ook in de dorpen en buitenwijken en voor een treinverbinding naar Zernike en snellere treinverbindingen naar de randstad en Duitsland.
  5. Aantrekkelijke P+R terreinen, met voorzieningen en gratis busvervoer op zaterdagen, feestdagen en grote evenementen.
  6. Ontwikkeling van een parkeerplan voor oudere bewoners, gehandicapten en mindervaliden.
  7. Het verminderen van fijnstof, bijvoorbeeld door het aanplanten van berkenbomen langs drukken wegen om de lucht te zuiveren.
  8. Aanpakken van verkeershufters die overlast in wijken en dorpen veroorzaken.
  9. Goede laad- en losvoorzieningen voor ondernemers.
  10. Goede autobereikbaarheid en zijn dus tegen de mogelijke uitbreiding van het verkeerscirculatieplan.

Goed openbaar vervoer en goede veilige wegen en fietspaden
De Stadspartij voor Stad en Ommeland staat voor een goede bereikbaarheid de van stad en dorpen voor iedereen. Duurzaamheid is daarbij ons uitgangspunt. Wij zetten ons in voor veilige wegen zoals 30-km zones en fietspaden en goed op elkaar afgestemde bus- en treinverbindingen. Betaalbare parkeertarieven, parkeergarages en buurtstallingen met oog voor ondernemers. Ondernemers moeten bijvoorbeeld over voldoende laad- en los-plekken beschikken.

Voor ons staat maatwerk voorop. Dat verhoogd de leefbaarheid in wijken buurten en dorpen en leidt tot minder blik op straat. Waar betaald parkeren ooit is ingevoerd hoeft dit van ons niet altijd betaald te blijven. Ook willen wij aantrekkelijke P+R terreinen, met voorzieningen en gratis busvervoer op bijvoorbeeld zaterdagen, feestdagen of tijdens grote evenementen.

Te vaak wordt er gekeken naar wat zou kunnen in plaats van wat nodig is. Denk bijvoorbeeld eens terug aan de tramplannen.  Die zijn mede dankzij ons zijn afgeblazen maar hebben de stad tientallen miljoenen gekost.

Ook de huidige plannen voor het Oosterhamriktracé zijn een voorbeeld van wat zou kunnen in plaats van wat nodig is. Door de huidige plannen rijden daar straks 12.000 auto’s, worden de huidige vrije busbanen opgeheven en rijden straks ruim 300 bussen per dag door de Vinkenstraat. De huidige plannen wijzen wij dan ook resoluut van de hand.

Mobiliteit draagt bij aan welvaart en welzijn en is daarom van levensbelang voor mensen die, om wat voor reden dan ook, geen ander vervoer hebben. Openbaar Vervoer moet daarom beslist bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk zijn.

Wij willen een goede balans en afweging tussen bereikbaarheid, economische belangen en leefbaarheid aan de ene kant en bewoners- en ondernemerswensen aan de andere kant. Die staan bij ons altijd voorop. Daarom willen wij onze inwoners en ondernemers altijd actief betrekken. Niet alleen bij nieuw maar ook bij lopend beleid. Daarover moet u niet alleen meepraten, maar kunnen meebeslissen.