Verhoging OZB onbespreekbaar

Wat de Stadspartij betreft is de mogelijke OZB verhoging onbespreekbaar.

In een economische slechte tijd wordt vaak geroepen dat investeren in de stad belangrijk blijft. Groen Links, met Karin Dekker voorop, weet dit niet vaak genoeg te herhalen. De dooddoener stilstand is achteruitgang wordt dan ook regelmatig van stal gehaald. Er worden angstbeelden gecreëerd als: “we gaan op Assen lijken” en “stilstand is het ergste wat de Stad kan overkomen”. Maar over welke stilstand gaat het nu eigenlijk? Er wordt gedaan alsof we zonder grote prestigeprojecten  hollend achteruit gaan en een saaie stad worden.

Het lukt dit college niet om haar huishoudboekje op orde te krijgen. Miljoenen tekorten stapelen zich op, gronden worden afgeschreven en de investeringsagenda is overvol. Meerstad blijft een zorgenkind, de uitgifte van bedrijventerreinen blijft ver achter en zo ook de bouw van jongerenhuisvesting.

Behalve door gaan met grote, in mijn ogen onverantwoorde investeringen zoals Forum, Tram en Stationsgebied, worden er geen scherpe keuzes gemaakt.

In de discussies die de gemeenteraad de laatste tijd voerde werd het duidelijk dat een groot deel van de raad een mogelijke OZB verhoging niet zit zitten. Bij de collegepartijen blijft dit altijd weer de vraag.
Maar omdat een aantal regenten het pluche niet wil verlaten moeten alle plannen koste wat kost doorgaan. Voor het project Zuidelijke Ringweg, voor het grootste deel door het rijk wordt gefinancierd, is raadsbrede steun. Maar juist dit project werd door het college wel ter discussie gesteld. Dit riep bijzondere maar ook terechte reacties op bij provincie, rijk en bedrijfsleven. Want hoe vaak wordt er in de stad niet geroepen dat Den Haag te weinig in het noorden geïnvesteerd?

Wethouder Pastoor reageerde in het Dagblad dat de OZB verhoging “maar een idee is”. Maar wel voor de zoveelste keer een heel slecht idee van dit college. Huizenbezitters en ondernemers zijn er namelijk niet voor om het gemeentelijk huishoudboekje op orde te brengen! Investeren in de stad is belangrijk, maar zorg dan juist in tijden van recessie voor een goed ondernemers klimaat.
De halve Stad op zijn kop zetten en de OZB verhogen is wat de Stadspartij betreft juist niet investeren, maar achteruitgang.

Amrut Sijbolts