Een veilig Groningen, een veilige woonomgeving 

Wij staan voor:

  1. Veilige en leefbare wijken en dorpen met veiligheidsprogramma’s voor wijken en dorpen.
  2. Een stevige aanpak van alle vormen van overlast en criminaliteit met een centrale rol voor de wijkagent.
  3. Harde aanpak van discriminatie, lastigvallen, bedreigen of geweldpleging op basis van geloof, sekse of afkomst en hulpverleners of mensen met een publieke taak.
  4. Meer blauw op straat en meer geld voor Toezicht & Handhaving om overtredingen, overlast en ergernissen sneller aan te pakken.
  5. De terugkeer van buurtconciërges: Zij zijn de ogen en oren in de wijken en dorpen.
  6. Inzet van cameratoezicht wanneer de situatie daarom vraagt. 
  7. De mogelijkheid voor ouderen om thuis aangifte te doen.
  8. Een directere aanpak van criminaliteit en (drugs-) overlast.
  9. Een betere bestrijding van ‘kleine (jeugd-) criminaliteit’.
  10. Een verbod op haatpredikers, van welk geloof dan ook.

 

Wie zich onveilig voelt, voelt zich niet meer thuis.
Dat gevoel gaat te koste van het gevoel van vrijheid. Daarom moet de gemeente, als de veiligheid in het geding is, snel passende maatregelen nemen. Daarbij gaat het niet alleen om zaken als extra politie-inzet, cameratoezicht en verkeersveiligheid maar ook om de aardbevingen als gevolg van gaswinning.

Meer blauw, toezicht en handhaving op straat
Wij willen meer blauw op straat en meer geld beschikbaar stellen voor Toezicht & Handhaving om overtredingen, overlast en ergernissen sneller aan te pakken. Ook willen we dat de buurtconciërges terugkeren. Zij zijn de ogen en oren van, en in wijken en dorpen. Cameratoezicht moet sneller ingezet worden als dit nodig is. In en rond de binnenstad mag dit wat ons betreft, waar nodig, worden uitgebreid.

De wijkagent moet een belangrijke(re) rol spelen; politieagenten moeten zichtbaar op straat aanwezig zijn en minder achter het bureau zitten. Er mogen geen drempels zijn, zoals lange wachttijden, om aangifte te doen. Ouderen moeten de mogelijkheid krijgen om thuis aangifte te doen. Ook andere hinderlijke gedragingen pakken we aan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanpakken van verkeershufters in 30-km zones, een directere aanpak van criminaliteit en overlast gepleegd door drugsgebruikers. Ook moet er een betere handhaving komen om de verkeersveiligheid in wijken en dorpen te vergroten.

De belangen van een slachtoffer staan voorop, daarna volgen die van een dader. Bij ernstige overlast moet, in alle gevallen, direct worden ingegrepen. Dat geldt ook voor alle vormen van discriminatie, lastigvallen, bedreigen of geweldpleging op basis van geloof, sekse of afkomst. Ook van hulpverleners of mensen met een publieke taak.
Voor haatpredikers, van welk geloof dan ook, is in onze stad geen plek.