Diverse fracties hebben enige tijd geleden het college bevraagt met betrekking tot de compensatiegelden voor mensen met een hoge energierekening. Dit geldt voor mensen die niet meer dan 120% van het bijstandsniveau verdienen. Het college gaf aan alles op alles te zetten om zorg te dragen voor de uitbetaling van de compensatieregeling van € 800,00 per huishouden. 

“Het college beloofde ook een campagne te starten zodat iedereen die mogelijk voor de energiecompensatie in aanmerking komt op de hoogte zou worden gesteld. Plus dat deze mensen op de hoogte zouden worden gebracht om deze aan te vragen”, zegt Yaneth Menger, raadslid van Stadspartij 100% voor Groningen. 

Het college gaf ook aan dat het gehele bedrag ongeacht zijn en/of haar situatie (bijvoorbeeld onder bewind staan) op de eigen rekening gestort zou worden. Met andere woorden dat het bedrag in eigen beheer besteed mag worden en het niet voor andere afbetalingen (schulden) gebruikt zal worden.  

“Energieleveranciers en anderen hebben grote zorg uitgesproken met betrekking tot de verwachte doemscenario’s. Er wordt gesproken over een zeer ernstige en zorgelijke ontwikkeling waardoor alle seinen op donkerrood staan en actief handelen prioriteit heeft. Zelfs middeninkomens met een betaalachterstand kunnen hierdoor verworden tot wanbetalers. Met als gevolg dat ze geen betalingsregelingen mogen/kunnen treffen waardoor de leverancier het contract afsluit”, vervolgt Menger. 

Stadspartij 100% voor Groningen wil onder andere weten wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot de uitbetaling van het compensatiebedrag, of iedereen die er recht op heeft inmiddels is bereikt, het resultaat van de campagne en of het uitgekeerde bedrag op de juiste plek is terecht gekomen. Dus op de eigen rekening van de rechthebbende. 

“Herkent de gemeente het geschetste beeld en heeft zij zicht op de grote toestroom die er zeer waarschijnlijk aankomt? Is de gemeente voldoende toegerust om dit te kunnen behappen? Kortom zijn er voldoende mensen beschikbaar en is er voldoende kennis aan boord?”, besluit Menger.