Stadspartij-100%-voor-Groningen

De afgelopen week ontvingen de fracties van Stadspartij 100% voor Groningen, VVD en CDA diverse mails van ongeruste marktkooplieden. Deze ondernemers maken zich, niet voor het eerst, ongerust over hun toekomst en de ontwikkelingen over de warenmarkt.   

“De ondernemers geven aan dat zij zich onvoldoende betrokken en gehoord voelen. Dit alles naar aanleiding van het opheffen van de warenmarkt op de Grote Markt, het samenvoegen op de Vismarkt en het inrichten van een nieuwe snackstraat”, zegt Amrut Sijbolts – fractievoorzitter 100% voor Groningen.  

Ietje Jacobs – fractievoorzitter van de VVD vult aan: “In de mails geven de marktkooplui aan zich overvallen te voelen over het moment van invoering én dat ze ontevreden zijn over de manier waarop ze zijn geïnformeerd. 

“Er is volgens veel ondernemers altijd onduidelijkheid geweest over het moment van invoering. Op 31 mei nam het college de beslissing dat de warenmarkt voorgoed van de Grote Markt moet verdwijnen. Eén dag later, 1 juni dus, was het al zover”, besluit Etkin Armut, raadslid van het CDA.  

De gezamenlijke drie fracties stellen daarom schriftelijke vragen aan het college. Deze zijn inmiddels ingediend.