We staan met z’n allen voor een grote opgave ten tijde van een ongekende crisis. En dat is de fors stijgende inflatie en een energiecrisis die alle inwoners, ondernemers en verenigingen raakt. 

Met alle inwoners bedoelen wij óók studenten. Inmiddels kent iedereen wel iemand die noodgedwongen moet aankloppen bij de voedselbank. 

We moeten daarbij ook oog hebben voor bijvoorbeeld werkende jongeren. Zij kwamen niet in aanmerking voor de compensatie energietoeslag. Wij willen het college vragen om deze groep jongeren niet te vergeten 

Het college komt met een noodplan om inwoners direct eerste hulp te kunnen bieden in plaats van te wachten op de financiële injecties vanuit Den Haag. Dat vinden wij goed. Wij zijn ook te spreken over hoe het college de raad betrekt bij dit noodplan. Het college biedt de raad uitgebreide mogelijkheden om mee te denken. Raad brede steun is daarbij gewenst. Deze crisis overstijgt de partijpolitiek. 

Wij verwachten wij dat wanneer het nodig blijkt om onze toekomstige gemeentefinanciën op pijl te houden er bezuinigd gaat worden. Stadspartij 100 % voor Groningen wil dan als eerste bezuinigingen op bijvoorbeeld de Nieuwe Poort, de plannen voor de binnenstad en de nieuwbouw voor cultureel centrum Vrijdag.  

Kleine ondernemers hebben het zwaar. Wij willen hen steunen door een tijdelijke verlaging van de lokale lasten. Denk aan de bakker, kapper, slager, andere winkeliers en de groenteboer. 

De noodzaak om onze samenleving op de been te houden staat bij onze fractie voorop. Wij steunen vandaag het college en een aantal moties. We zijn benieuwd naar de uitwerking die we in november bespreken. Waarbij we hopen dat we op korte termijn zoveel mogelijk mensen kunnen helpen en ondersteunen.

Amrut Sijbolts – fractievoorzitter