Sinds 1 januari van dit jaar is SAMEN gestart. Stadspartij 100% voor Groningen heeft in de afgelopen anderhalf jaar steeds haar zorgen geuit en vragen gesteld over de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid van deze nieuwe organisatie. SAMEN stuitte destijds op ernstige bezwaren van bijvoorbeeld de organisaties die nu jeugdzorg bieden. In hun ogen zou SAMEN niet in staat zijn om de taak op zich te nemen.  

“Stadspartij 100% voor Groningen begrijpt dat bij een ingrijpende wijziging in beleid hobbels in de uitvoering kunnen ontstaan. Maar juist bij een project als SAMEN, waarbij het gaat om kwetsbare inwoners, moet het project vanaf dag één staan”, aldus Amrut Sijbolts, fractievoorzitter van Stadspartij 100% voor Groningen. 

Sinds afgelopen januari bereikte onze fractie de eerste klachten, hulpvragen en signalen van ouders die zicht ernstige zorgen maken. Omdat het veelal om een kwetsbare groep inwoners gaat en de eerste evaluatie in pas in het tweede kwartaal plaatsvindt is volgens onze fractie urgentie geboden. 

“In januari werden kinderen en ouders geconfronteerd met het voldongen feit dat hun huidige hulpverlening per direct of binnen drie maanden stopt en overgeheveld wordt naar SAMEN. Ondanks gedane toezeggingen door het college lijkt het erop dat er geen sprake van is dat nieuwe cliënten, die al voor langere tijd op een wachtlijst staan eerst worden benaderd Sen de noodzakelijke hulpverlening kunnen krijgen”, vervolgt Sijbolts. 

Uit informatie die onze fractie heeft ontvangen blijkt ook dat er bij de WIJ-teams intern pas op 23 december 2022 een bijeenkomst van managers is geweest. En pas daarna is een interne memo verstuurd hoe de aanpak er per 1 januari 2023 uit komt te zien. Dit lijkt ons, bij zo’n enorme operatie, rijkelijk laat. 

Sijbolts: “Wij horen ook dat de transitie van de specialistische jeugdhulp en jeugd GGZ-behandeling zijn gestart met onvoldoende personeel om de juiste zorg te leveren. En ook dat er uitzendpersoneel wordt ingehuurd om de benodigde zorg te kunnen leveren”. 

Voor Stadspartij 100% voor Groningen is bovenstaande de reden om vandaag (uitgebreide) schriftelijke vragen te stellen aan het college. Deze zijn inmiddels ingediend.