Groningers boven Gas, die titel van het rapport van de parlementaire enquête commissie aardgaswinning Groningen tekent de wijze waarop de staat, NAM, Shell en ExxonMobile tientallen jaren omgingen met de veiligheid en het welzijn van Groningers en Groningen.

De pijnlijke hoofdconclusie van het rapport dat de belangen van de Groningers structureel zijn genegeerd bij de gaswinning voelde iedereen al heel lang. Het is goed dat de commissie deze belangrijkste conclusie heeft getrokken. Het maakt het echter niet minder pijnlijk en onbegrijpelijk dat er jarenlang is weg gekeken. Er is niet geluisterd naar inwoners, bestuurders, volksvertegenwoordigers en maatschappelijke partners.

Extra pijnlijk en onverteerbaar is het dat de argumenten over leveringszekerheid als rookgordijn werden misbruikt. Om de winning niet af te bouwen op momenten dat die mogelijkheden er wel waren.

Onze fractievoorzitter Amrut Sijbolts: “De conclusie dat de schadeafhandeling in Groningen milder, makkelijker en menselijker moet is een belangrijke. Maar dat is slechts een begin van wat nodig is om de ‘ereschuld’ in te lossen.

Geld was belangrijker dan de veiligheid en onze premier heeft de gevolgen jarenlang onderschat en heeft niet ingegrepen. Deze stapeling van een falende overheid kan niet zonder gevolgen blijven.

Groningen heeft 363 miljard bijgedragen aan de welvaart van Nederland
Het is tijd dat Groningen en Groningers niet meer als wingewest worden gezien die maar wat lopen te klagen”.

Dit rapport maakt volgens ons duidelijk dat alles een forse breuk van het vertrouwen van mensen in de overheid veroorzaakt wat ook de jongere generaties in hun toekomstverwachtingen raakt.

Sijbolts: “Wij hebben er vertrouwen in dat het rapport van de enquêtecommissie de erkenning geeft die nodig is om politiek Den Haag niet langer weg te laten kijken en te dwingen tot daden. De tijd van praten en loze beloftes zijn we al lang voorbij. Dus geen woorden maar daden. Van praatjes hebben we kasten vol”.

#zetgroningersop1