Nederland gaat een ongekende lastige periode tegemoet. PvdA en GroenLinks in Den Haag roepen de regering op tot onmiddellijke actie om de koopkracht bij huishoudens te stutten. Voor de Gemeente Groningen zal het scenario er zeer waarschijnlijk nog minder gunstig uit komen te zien. Immers deze gemeente is niet alleen al een van de duurste grote gemeenten om in te wonen, maar ook een van de armste gemeenten.

Het nieuwe gemeentebestuur heeft grote ambities. Sporten en bewegen draagt bij aan gezondheid en sociale cohesie. De diversiteit aan (sport)verenigingen is groot en van onschatbare waarde voor de gemeente en haar inwoners.

Nu de meeste inwoners en ondernemers al zijn getroffen door extreem hoge energierekeningen worden ook de diverse verenigingen inmiddels ook hiermee geconfronteerd. Dit ook met de effecten van Corona die na ebben en al eerder doorgevoerde huurverhogingen.

We begrijpen dat de gemeente te maken heeft met hogere lasten en deze elke keer maar weer door te belasten naar verenigingen, inwoners en ondernemers. Dit zal er toe leiden dat het nog duurder wordt om in Groningen te kunnen wonen.

Het simpelweg weer verhogen van de OZB en dus de lasten is een oplossing, echter deze gemeente heeft al één van de hoogste belastingen (116,2 t.o.v. landelijk 100). Door vervolgens deze hogere lasten ook maar weer door te schuiven naar de verenigingen zal er voor zorgen dat uiteindelijk de leden (forse) contributie verhogingen zullen krijgen, leden zullen stoppen of minder actief en minder vaak gaan sporten. Met alle gevolgen van dien. Als het een van de doelstellingen is om minder (sport)verenigingen te gaan hebben dan zou dit een oplossing kunnen zijn. Daar gaan wij met de ambities van dit college niet van uit.

Ik roep het college op om niet maar weer de lasten klakkeloos te verhogen, de rek is er uit. De juiste financiële en economische beslissingen te nemen waar vooral de minima en midden inkomens geen problemen door krijgen. Altijd maximaal lokaal in te kopen en aan te besteden. Houd het geld hier in de stad of regio, niet naar aandeelhouders elders. Stel grote investeringen uit zoals een Nieuwe Oosterpoort”, de bouwkosten zullen blijven stijgen en het geld kan beter worden besteed aan woningbouw minima, middeninkomens en starters zoals de SP in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen heeft aangegeven.

Dit gemeentebestuur zal haar coalitieakkoord “Het begint in Groningen – Voor wat echt van waarde is” niet gaan waarmaken door de huidige uitdagingen uit de weg te gaan.

Als zij echt opkomt voor de Groningers en echt ziet wat van waarde is durft zij de juiste beslissingen te nemen en dat is niet een “Nieuwe Oosterpoort” die nu al rond de 275 miljoen euro is begroot en waarvan we op basis van het Forum er vanuit gaan dat deze rustig een half miljard Euro uiteindelijk zal gaan kosten.

Ingezonden opinie door Uno Sissingh – Groningen