Bestuur: Stadhuis organisatie en dienstverlening

Wij staan voor: 

  1. Gebruik van lokaal referendum, met name bij grote projecten, wijkstemdagen en burgerraadplegingen.
  2. Vernieuwing van inspraak en bewoner betrokkenheid en een andere manier van denken bij ambtenaren.
  3. Het organiseren van inspraakavonden, met bewoners en gemeenteraad in de wijken en dorpen.
  4. Een bereikbare en luisterende gemeente, op een eenvoudige en laagdrempelige manier, voor inwoners en ondernemers.
  5. Extra ondersteuning aan bewonersorganisaties.
  6. Een open en eerlijke houding van onze ambtenaren richting onze inwoners en ondernemers, servicegericht en burgervriendelijk.
  7. Een fonds voor burgerinitiatieven en een eigen begroting voor wijken en dorpen.
  8. Een wethouder voor wijken, dorpen en bewonersbelangen.
  9. Het openhouden van de lokketen burgerzaken, in de wijken en de huidige gemeente Haren en Ten Boer openhouden.
  10. Voorkomen van uitsluiting van bevolkingsgroepen door digitalisering t.a.v. gemeentelijke informatie en het verbeteren van de gemeentelijke website.

Politiek is er voor u, niet tégen u.
Wij geloven in de kracht van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. U weet immers veel beter dan het stadhuis wat er leeft in uw omgeving en wat er nodig is. Daarom vinden wij dat u niet alleen moet kunnen mee praten, maar ook meebeslissen. Dus niet alleen bij de gemeenteraadsverkiezingen maar ook in de vier jaar er tussen. Veel grote (prestige-) plannen staan namelijk niet de in verkiezingsprogramma’s.

Daar hoort een andere manier van werken door het stadhuis en de gemeenteraad bij. Niet het stadhuis bepaalt maar u bepaalt! Daar wordt Groningen mooier van. Er zijn genoeg inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties te vinden met goede ideeën en genoeg mensen die zich willen inzetten voor hun stad. Bewonersorganisatie zijn een manier voor de gemeente om samen te werken met bewoners aan oplossingen van problemen die bewoners en gemeente ervaren. Daarom moeten die organisaties, waar nodig extra, ondersteund worden, om de slagkracht te vergroten.

Wij willen dat u vooraf betrokken wordt en niet achteraf wanneer de plannen niet meer te veranderen zijn. Die achterkamertjes kunnen écht niet meer! Problemen moeten eerst bespreekbaar gemaakt worden, met bewoners, bewonersorganisaties en ondernemers. Samen zoeken we vervolgens naar oplossingen. Wij vinden dat niet alleen het gemeentebestuur en ambtenaren maar ook de gemeenteraad meer met inwoners, ondernemers, (sport-) verenigingen en organisaties moet samenwerken. Dat gebeurt niet alleen op het stadhuis maar ook in de wijken en dorpen. Inspraakavonden voor bewoners over nieuwe plannen moeten dan ook met de gemeenteraad in de wijken georganiseerd worden. Daarom willen wij één wethouder voor wijken en dorpen.

Wij staan voor directe democratie en willen dat onze inwoners en ondernemers altijd actief worden betrokken. Niet alleen bij nieuw maar ook bij bestaand beleid. Dat betekent bijvoorbeeld een referendum bij grote projecten en wijkbudgetten waar wijken zelf over kunnen beslissen. Zo vergroten we het draagvlak en de leefbaarheid. Via wijkstemdagen moet u kunnen beslissen over wat belangrijk is in en voor uw wijk.