Tram: volgens de Stadspartij worden burgers en de gemeenteraad misleid

By 7 oktober 2009Nieuws

Met veel ophef wordt in de Groninger Gezinsbode van 2 oktober 2009 de ‘participatieperiode’ van tramlijn 2 aangekondigd. De Stadspartij vindt het merkwaardig, dat over een onderwerp, waarover nog geen definitief besluit door de gemeenteraad is genomen een surrogaat inspraakprocedure wordt gehouden. Kosten noch moeite worden gespaard om iedereen te doen geloven dat de regiotram er zal komen. Aan de haalbaarheid van deze tramdroom lijkt niemand te twijfelen. De Stadspartij is ervan overtuigd, dat een regiotram financieel, technisch, bestuurlijk en organisatorisch uiteindelijk onhaalbaar zal blijken.

Het Gronings stadsbestuur heeft nu de term ‘participatieperiode’ uitgevonden om straks de gemeenteraad te kunnen voorhouden, dat de burgers een tram willen en zij nu geen nee meer kunnen zeggen. Maar, naar mening van de Stadspartij is er sprake van een bestuurlijke fuik, waar de leden van de gemeenteraad en de overige stadjers met open ogen in worden gelokt. Straks is er geen (tram)weg meer terug. Dit spel lijkt op de zogenaamde democratische besluitvormingsprocedure, dat rond het Groninger Forum ook werd opgevoerd. Toen mochten de burgers uit een aantal gebóuwen kiezen, maar de keuze: géén Forum en wél een nieuwe oostelijke wand voor de Grote Markt was er niet. Welke activiteiten er in dat nieuwe forum moeten komen, was niet beslist. Nu doet het stadsbestuur voorkomen alsof de burgers in een democratische procedure voor het Forum hebben gekozen.

De Stadspartij vindt, dat daar waar burgers echt betrokken zouden moeten worden – zoals bij bouwplannen – dat zelden gebeurt, ondanks de mooie voornemens van wethouder De Vries. Robert Prummel van de Stadspartij heeft gewoon gelijk als hij zegt, dat de beloften de burger meer te zullen betrekken bij bouwplannen, niet worden nagekomen. Vandaar dat de Stadspartij niet overtuigd is van de goede bedoelingen van dit stadsbestuur. Belastinggeld van de burgers wordt verkwanseld aan plannen en procedures, die dreigen uit te lopen op een mislukking (zie de zweeftrein). Naar mening van de Stadspartij doet het stadsbestuur er beter aan het gereserveerde tramgeld in de tekorten van de nieuwe Zuidelijke Ringweg te steken. Wanneer de stad zelf investeert in de Zuidelijke Ringweg, is het risico van wegbezuinigen door Den Haag minder groot. Bedelen in Den Haag in deze economisch moeilijke tijd is onverstandig. Dan bestaat de kans, dat de verdiepte Zuidelijke Ringweg hetzelfde lot treft als de Zuiderzeelijn. Dat mag niet gebeuren. Ook de stad Groningen zal keuzes moeten maken. De Stadspartij adviseert te kiezen voor de verdiepte Zuidelijke Ringweg.

Gerard Offerman
(voorzitter Stadspartij).

Laat een reactie achter