Stadspartij: Campus voor studenten

Wanneer het aan de Stadspartij ligt zal Groningen deze verkiezingen een beslissende keuze maken. Voor het eerst staat de Campus voor studenten op de politieke agenda.
Fractievoorzitter Robert Prummel zal het onderstaande plan deze maand indienen als initiatiefvoorstel in de Raad, dan kunnen de andere partijen laten zien waar ze staan.  Laten ze zowel onze studenten als de bewoners van de oude wijken in de steek of kiezen ook zij voor een doorbraak in de Groningse studentenhuisvesting? Het plan is met individuele studenten en met werknemers van de woningbouwcorporaties doorgesproken.

campus campus

actieplan Campus

De aanleiding:
Het gemeentelijke beleid ten aanzien van studentenhuisvesting is blijven falen. Wat we op het Stadhuis ook bedachten, de stad trok zich er weinig of niets van aan…

Mijn fractie heeft de knoop nu doorgehakt, de acceptatie van studentenwoningen in de buitenwijken is zeer gering en de binnenstad loopt over. De besturen van de bewonersorganisaties in Selwerd en Beijum luiden de noodklok. Zal nu ook het zojuist helemaal opgeknapte  Selwerd  “een probleemwijk in Groningen” worden als gevolg van falend gemeentelijk bestuur? )*

In Londen zijn studentenkamers een aantrekkelijk commercieel project. Grootschalige bouw en verhuur kunnen, anders dan indertijd bij de economisch ongezonde  SSH, lonend zijn. De bouwbedrijven hebben juist nu een overcapaciteit waardoor relatief goedkoop kan worden gebouwd.

Het studentenhuisvestingsbeleid tot heden:

Dat heeft gefaald. De binnenstad loopt nu over! Er is een enorm tekort aan studentenhuizen in de stad en dat tekort dreigt snel op ter lopen.
De raadsfracties willen niet discrimineren
We kunnen het aantal studenten niet beinvloeden
We willen een universiteitsstad zijn.
We kunnen huizen met twee of drie studenten als bewoners niet verbieden
We kunnen kamerverhuurpanden met meer bewoners wel verbieden maar dan komen we kamers tekort…

Dat is een vicieuze cirkel!

Maar zo’n cirkel doorbreek je met de bouw van een ruime Campus!

Daarom een Campus

Een Campus is een snelle grootschalige oplossing. Ze is goed met het OV te bedienen en snel te bouwen. Studentenflats  in de wijken leveren veel pas- en meetwerk op en het draagvlak onder de burgers is laag.  Dat kan langdurig procederen opleveren!

De typische bijkomende problemen van studentenbewoning, lawaai, rommel op straat en zwerffietsen worden bij de Campus geconcentreerd in één wijk en daarmee worden ze beheersbaar. De bij studentenhuizen vaak opvallend slecht onderhouden tuinen kunnen worden aangepakt in een gemeenschappelijke regeling.

De economische uitgangspunten:

Een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen gemeente en woningbouwcorporaties en investeerders vastgoed(?) is mogelijk. Economisch zal de consequentie van het aanbieden van goedkope kamers op de Campus zijn dat de huurprijs van studentenwoningen in de wijken zal dalen. Dan worden de huidige studentenhuizen weer aantrekkelijk voor gezinnen.

Groningen heeft behoefte aan eengezinswoningen en de Stadspartij wil tegengaan dat gezinnen met een laag inkomen op de woningmarkt worden weggeconcurreerd door studentenhuizen. Een studentenhuis met drie kamers kan drie maal driehonderd euro huur opbrengen. Een gezin kan zich deze huur voor datzelfde huis niet veroorloven.

Een containerwoning wordt in twaalf jaar afgeschreven.**)

De gevolgen voor de stad

Juridisch staat de gemeente zwak, wanneer er nog geen 15% studentenhuizen in de straat zijn kunnen we niets verbieden. Ik wil dat ook liever niet omdat we studerenden en jongeren niet willen discrimineren. Maar hoe voorkom je dan een zich steeds uitbreidend aantal studentenhuizen?

Een stapel containerwoningen is een goede invulling voor tijdelijk ongebruikte terreinen waarbij ook CiBoGa genoemd mag worden. Zolang we de laatste “schotsen” niet kunnen bebouwen kunnen ook daar tijdelijk studenten worden gehuisvest.

Waar nu studentenwoningen zijn daar zullen zij ook in de toekomst blijven. Hopelijk zal de verschuiving van kamer- naar containerbewoning betekenen dat een aantal kamerverhuurbedrijven zal sluiten en dan komen er weer meer woningen voor grotere gezinnen beschikbaar.

De vorm van de campus

Het Suikerunie terrein? Het lege gebied achter Zernike dat al eigendom van onze gemeente is?  We hebben de luxe dat we kunnen kiezen. De private investeerders kunnen ons niet ophouden en de gemeente Groningen kan zelf voorkomen dat er excessieve winsten worden gemaakt.

Er blijken studenten te zijn die best achter Zernike willen wonen. Anderen kiezen de binnenstad of een plek vlakbij de binnenstad.

Een combinatie van prefab huizen (Zweeds hout?), appartementen en containerwoningen is mogelijk.

Houten woningen worden gekozen vanuit het oogpunt van duurzaam bouwen. Zweedse woningen zijn goed geisoleerd en energiezuinig. Bij huizen in het Noorden van het land- met vaak veel wind – is het ook heel belangrijk dat het materiaal hecht in elkaar steekt. Bij bijvoorbeeld Planhus-woningen is dat het geval. In de Zweeds prefab woningen van Planhus is sprake van een comfortabel binnenklimaat. Dit is aangenaam èn gezond. Een voordeel ten opzichte van een huis van stenen en beton.

Appartementen worden in serie gebouwd en zijn financieel aantrekkelijk.

De containerwoningen aan het Damsterdiep voldoen aan minimale eisen. Ze zijn goedkoop in aanleg en exploitatie en contact met een woningcorporatie leerde me dat ze in twaalf jaar moeten worden afgeschreven om economisch haalbaar te zijn.

De containers bij de Kraanvogelstraat zijn iets fraaier uitgevoerd dan die bij het Damsterdiep. In de ogen van de Stadspartij zijn die woningen de norm waarnaar wij streven.

Het aantal studenten in Groningen is wisselend. Hoe zal dat over 12 jaar zijn?  De bedoeling van dit plan is dat de Campus een blijvende bijdrage aan de studentenhuisvesting in Groningen zal zijn maar aan een te grote campus hebben we niets. Dat leidt tot een voorstel voor een Campus met vaste en met flexibele studentenwoningen.

Groningen en Maastricht

In Maastricht is een plan voor een Campus spectaculair mislukt… Daar werden de grenzen van het redelijke volledig uit het oog verloren.

De ambitie van de Stadspartij ligt véél lager dan in Maastricht. Daar werd de wereldberoemde architect Santiago Calatrava gevraagd om Maastricht tot een nog aantrekkelijker stad voor studenten te maken. Over de kosten was niet nagedacht.

De Maastrichtse campus met 402 zelfstandige studio’s, 22 appartementen en 96 guesthouses, een sportcentrum met vier gymzalen, vier squashbanen, fitnessruimtes, een sportbar en een klimmuur ging uiteindelijk niet door. Dat is ook geen wonder.. het was te hoog gegrepen en het was slecht voorbereid. In het Maastrichtse complex zou overigens ook ruimte voor 8.800 vierkante meter kantoorunits en 1.500 vierkante meter aan commerciële ruimten zijn gereserveerd.

Architectuur en voorzieningen

Dat een Campus mooi moet worden is buiten kijf. Het is voor onze universiteit een visitekaartje. Het moet ook een aantrekkelijke woonomgeving zijn om met de binnenstad te kunnen concurreren. De gestapelde containers kunnen met een kopse wand die architecturale kwaliteit heeft worden verfraaid. Dan lijken ze op modieuze appartementengebouwen.

Welke voorzieningen horen bij de Groninger Campus?  Dat is afhankelijk van de omvang en de afstand tot andere voorzieningen zoals winkelcentra. Een winkel, café of sociëteitsruimte is mogelijk. Sportaccommodaties liggen zeker voor de hand, een klimmuur, basketbal- en tenniscourts, een Cruyfveldje lijken onmisbaar

*) Zorg uitgesproken door de wijkorganisatie in november 2009

**) Bron”Woningbouwcorporatie IN

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*