Stadspartij wil verkeersplan voor De Wijert

ringzuidDe vernieuwing van de Zuidelijke Ringweg is in de fase beland van de beoordeling van zienswijzen door het ministerie van I&M. Binnenkort kunnen we het definitieve plan verwachten. In het ontwerp van de projectorganisatie zit onder andere de Helperzoomtunnel verwerkt, bedoeld om de spoorwegovergang bij de Helperzoom/Esperantostraat te vervangen. Om te voorkomen dat de wijk Helpman tussen de Hereweg en de Helperzoom veel meer verkeer krijgt te verwerken, zijn er twee soorten maatregelen bedacht: het tegengaan van sluipverkeer en een verkeersplan voor Helpman.

Rond de Vondellaan en in De Wijert wordt het straks veel drukker. De enige maatregelen die daartegen zijn bedacht zijn de herinrichting van de Vondellaan tussen de aansluitingen van de A28 en de Van Iddekingeweg, en het vergroten of vervangen van de rotonde Vondellaan/Van Iddekingeweg.

De Stadspartij vindt deze maatregelen ónvoldoende. Volgens ons valt er alles voor te zeggen om óók voor de Wijert een verkeersplan te ontwikkelen dat:

  1. de toename van het verkeer tegengaat en,
  2. het verkeer spreidt,
  3. de wijk, ook in de toekomst, veilig houdt,
  4. de veiligheid garandeert voor de nieuwe locatie van basisschool De Tamarisk.

Op de website van de projectorganisatie Aanpak Ring Zuid, waar onderstaande citaten van afkomstig zijn, geven bewoners en de projectorganisatie al een aantal suggesties hoe het verkeer in de Wijert beter en veiliger kan worden geregeld. Wij missen echter een totaalvisie voor de hele wijk.

Citaat 1 : ‘Op de tekeningen ziet het eruit alsof de plannen voor de Vondellaan stoppen bij de rotonde met de Van Iddekingeweg. Ik begrijp uit de nieuwsbrief dat het verkeer van 3.500 voertuigen zal stijgen tot zo’n 11.000 voertuigen (vergelijkbaar met de Eikenlaan). De hoeveelheid verkeer op het vervolg van de Vondellaan tot aan de Van Ketwichverschuurlaan ook fors zal toenemen.’

Citaat 2: ‘Het zou goed zijn als er eens gekeken wordt naar de verkeersdoorstroming in de Wijert. Bij de Van Ketwich Verschuurbrug staat het altijd vast. Aan de Van Ketwich Verschuurlaan staat het ook vaak vast, bij twee kruispunten die vlak achter elkaar liggen (van Lenneplaan/Vestdijklaan en Vondellaan/Queridolaan).’

De Stadspartij heeft de volgende vragen:

  1. Deelt het college de opvatting van de Stadspartij dat het gewenst is om een verkeersplan te maken voor de gehele wijk De Wijert i.v.m. de vernieuwing van de Zuidelijke Ringweg, globaal vanaf het Julianaplein tot en met de Ketwichverschuurlaan?
  2. Is het college het met ons eens daarin ook de Laan Corpus den Hoorn, het Overwinningsplein en zo nodig de Paterswoldseweg te betrekken?

Met vriendelijk groet,

Namens de fractie van de Stadspartij,

Wim Maat
Amrut Sijbolts