Stadspartij wil meer invloed stadjers op raadsagenda

foto: Gemeente Groningen

De stadspartij heeft een initiatiefvoorstel ingediend met als titel: ‘190.000 deskundigen, het initiatief ook aan de burger’.
Doel van dit voorstel is om stadjers de mogelijkheid te bieden om in samenwerking met één of meerdere fracties zelf voorstellen op de agenda van de raad te laten plaatsen.

Veel gemeenten kennen een zogenaamd ‘Burgerinitiatief’. Dat is een regeling dat burgers na voldaan te hebben aan een hele rij formele eisen zelf voorstellen op de raadsagenda kunnen plaatsen. Ervaringen en onderzoek wijzen echter uit dat deze regeling vaak niet goed werkt. Er wordt weinig gebruik van gemaakt en het leidt tot frustratie bij de indieners.
(Bron: onderzoek ‘Wipkippen, wisselgeld & wisselend succes’, Over de succes- en faalfactoren van burgerinitiatieven bij gemeenten, IPP zomer 2009)

Wij hebben bewust niet gekozen voor dit model omdat het naast de bureaucratische rompslomp voorbij gaat aan een hele simpele democratische regel: een voorstel dat niet kan rekenen op steun van één of meerdere fracties is altijd kansloos, ook al voldoet het aan alle formele regels.
Wij hebben de koe bij de horens gevat en stellen voor de burgers de mogelijkheid te bieden om via de gemeentelijke website een voorstel of idee aan te leveren aan ALLE fracties tegelijk. De fracties bepalen afzonderlijk of ze er iets in zien en als dat het geval is bepaalt de indiener zelf met welke fractie(s) het wordt uitgewerkt. Ook bepaalt de indiener zelf in hoeverre hij of zij betrokken wil zijn bij deze uitwerking. Er bestaat zelfs een mogelijkheid tot het geven van een mondelinge toelichting binnen het gangbare spreekrecht. Het grote verschil met het rechtsreeks zelf benaderen van fracties zit hem in het formaliseren van dit contact. Het is daardoor voor zowel indiener als fracties minder vrijblijvend, maar wel laagdrempelig.
Kortom, een simpele en praktische manier om participatie vorm te geven!

Naar verwachting wordt dit voorstel op 6 juli a.s. in de commissie Financiën en Veiligheid besproken waarna het naar de raad gaat.