Stadspartij wil maatregelen Steentilkade

Foto: GoogleMaps
Foto: GoogleMaps

De Stadspartij maakt zich zorgen om de verkeersveiligheid bij de kruising Winschoterkade – Steentilbrug. Sinds 2011 is de Steentilstraat afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer door middel van een zogenaamde “zakpaal”. Na deze afsluiting en de heropening van het Damsterdiep is de rijrichting van de Winschoterkade omgekeerd. Verkeer kan vanaf het Schuitendiep niet meer de Winschoterkade bereiken. De Winschoterkade is voor autoverkeer te bereiken via de Radesingel.

De Winschoterkade wordt door veel verkeer gebruikt om de Binnenstad (Oost) te bereiken en valt wat de Stadspartij betreft aan te merken als een “route voor doorgaand verkeer”.

Op dit moment is de kruising Steentilstraat, Schuitendiep, Damsterdiep en

Winschoterkade zeer onoverzichtelijk en in het bijzonder voor verkeer vanaf de Winschoterkade:

– Automobilisten vanaf de Winschoterkade moeten rekening houden met verkeer vanuit de Steentilstraat, het Schuitendiep en het Damsterdiep.

– Automobilisten vanaf de Winschoterkade die de Steentilbrug over willen hebben het erg lastig. Zij moeten met name rekening houden met fietsers uit 4 verschillende richtingen.

– De inrichting van de weg aan het einde van de Winschoterkade is, met name door de verkeersdrempel, voor alle weggebruikers een ware hindernis.

De weg ligt optisch in een bocht en loopt door de drempel behoorlijk schuin omhoog. Hierdoor zijn, met name, automobilisten geneigd om uiterst rechts van de weg voor te sorteren. In combinatie met fietsers die rechtdoor willen, of rechts af willen slaan levert dit gevaarlijke situaties op. Voor fietsers is onvoldoende opstelruimte en zij kiezen  er dan ook vaak voor om tussen de auto’s door te zigzaggen. Daarnaast worden voetgangers door de moeilijke en onoverzichtelijke situatie vaak over het hoofd gezien.

Daarom wil de Stadspartij van het College van B&W weten of zij deze problemen kent en het met de Stadspartij eens dat deze onveilige situatie moet worden opgelost?

De Stadspartij denkt dit probleem op 2 manieren op te kunnen lossen.

Oplossing 1: Het verwijderen van de drempel en herinrichten van dit deel van de Winschoterkade.

Dit is in onze ogen de meest wenselijke variant; het lost de steile helling van de weg op wat meer rust geeft bij de automobilist. Ook is het gemakkelijker om de weg optisch anders in te richten en zal de kruising overzichtelijker worden.

Oplossing 2: Het aanbrengen van wegbelijning.

Hierdoor kunnen fietsers en auto’s duidelijk worden gescheiden wordt er meer ruimte gecreëerd. Deze variant is aanzienlijk goedkoper maar zal slechts een deel van de problemen oplossen.

Namens de fractie van de Stadspartij,

Amrut Sijbolts