Stadspartij wil inzet doventolk bij calamiteiten

Door 27 maart 2019 Nieuws

Maandag 18 maart jl. werd Nederland opgeschrikt door een vreselijk schietincident in Utrecht. Dit incident gaf aanleiding om het dreigingsniveau aan te passen naar niveau 5 in de Provincie Utrecht.

Deze mededeling werd onder andere via de televisie kenbaar gemaakt.  Belangenorganisatie  voor doven Iederin geeft terecht aan dat doven door  het ontbreken van ondersteuning in Nederlandse Gebaren Taal niet in staat zijn direct adequaat te kunnen handelen.

De fractie van de Stadspartij voor Stad en Ommeland kan zich voorstellen dat een dergelijke situatie zich ook kan voordoen in de gemeente Groningen. De gemeente Groningen is van oudsher een gemeente met een grote populatie dove inwoners.

We hebben daarom de volgende schriftelijke vragen aan het College gesteld:

  1. Herkent het College de zienswijze van de fractie van de Stadspartij voor Stad en Ommeland en is zij bereid  deze te onderschrijven?
  2. Is het College bereid, wanneer bij persconferenties melding wordt gedaan van incidenten waarbij inwoners rekening moeten houden met een bepaald niveau van dreiging, een tolk Nederlandse Gebaren Taal (NGT) in te zetten in voorkomende situaties?
  3. Is het college bereid te onderzoeken of het mogelijk is bij alle persuitingen van het College, die worden uitgezonden op TV, standaard een tolk Nederlandse Gebarentaal in te zetten?

Laat een reactie achter