Stadspartij wil debat over Groninger Forum

CFiOn3ZW8AAd2J6De berichtgevingen in de media rondom het Groninger Forum van de afgelopen dagen stelt de Stadspartij verre van gerust.
RTV Noord melde afgelopen donderdag dat delen van het Groninger Forum mogelijk gesloopt moeten worden om de constructie van het Forum aardbevingsbestendig te maken. Voorts meldt RTV Noord dat, op basis van de uitgelekte conclusies, palen van de parkeergarage moeten worden verstevigd en dat: “het karakteristieke ontwerp van het Forum zelf zou voor een groot deel overeind kunnen blijven”.

Inmiddels is ook bekend geworden dat de invoering van de Nationale Praktijk Richtlijn (NPR) voor aardbevingsbestendig bouwen opnieuw is uitgesteld tot mogelijk eind dit jaar. De Stadspartij zal daarom komende woensdag onderstaande vragen aan het college stellen.

1. Kent het college de conclusies van het inmiddels uitgelekte (concept) rapport?

2. Zijn de afspraken over financiéle compensatie met Rijk afdoende en
spijkerhard of lopen we zelf toch extra risico en zo ja om welk bedrag gaat het?

3. Is het college het met de Stadspartij eens dat de vertraging de stad géén enkele cent meer mag kosten?

4. Is het college het met de Stadspartij eens dat een stopoptie onderdeel uit zou moeten maken van de onderhandelingen met Rijk en Nam?
Stoppen zou namelijk wel eens voor iedereen de goedkoopste optie kunnen zijn.

5. Kan het college de volgende zin duiden? “…het karakteristieke ontwerp van het
Forum zelf zou voor een groot deel overeind kunnen blijven”.

5. Welke risico’s loopt de ontwikkeling van de Oostwand bij een verder vertraging
van de bouw van het Forum?

6. Welke risico’s worden er gelopen nu de Nationale Praktijk Richtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen opnieuw is uitgesteld?

Namens de fractie van de Stadspartij,

Amrut Sijbolts.