Stadspartij wil betere voorlichting over Regionale Energietransitie

By 27 mei 2020Nieuws

Vanavond zal de Stadspartij de motie ‘Energieke discussies’, met steun van vijf oppositiepartijen, indienen tijdens de de gemeenteraadsvergadering.

De motie heeft als doel om de Regionale Energie Strategie (RES) veel beter onder de aandacht te brengen bij alle inwoners van de gemeente Groningen. Er zal bovendien een participatietraject moeten komen waarin bewoners inzichten krijgen in de Regionale Energiestrategie en kunnen meepraten. De Stadspartij vindt dat de informatievoorziening over de Regionale Energiestrategie bij het grote publiek in Groningen onvoldoende is geweest, terwijl de landschappelijke gevolgen zeer groot zijn.

De effecten op het Groninger landschap voortkomend uit de RES zijn namelijk zo groot dat inwoners dat van te voren moeten weten. Juist daarom wil de Stadspartij dat het ‘ Gronings bod’ voor de Regionale Energie Strategie pas op 1 oktober (en niet op 1 juli) wordt uitgebracht. Die mogelijkheid heef het rijk inmiddels geboden.
Daar komt nog eens bij dat de Provinciale Staten van Groningen en een aantal Groningse gemeenten plus beide waterschappen, voor zover bekend, zich nog niet uitgesproken over de concept Regionale Energie Strategie Groningen.

Door de haast van het college kunnen de bewoners van bijvoorbeeld de Polder Lageland niet op een gebruikelijke manier inspreken, als gevolg van de coronacrisis, over de komst van 250 hectare zonneweiden. Daar is de de komst van een testcentrum van de Hyperloop nog eens bijgekomen. Inspraak en communicatie is belangrijk is om draagvlak te creëren onder inwoners, zeker bij projecten met zeer grote gevolgen voor de woon- en leefomgeving.

De motie van de Stadspartij krijgt vooraf in elk geval al steun van de SP, VVD, PVV en 100% Groningen.

Laat een reactie achter