Stadspartij stemt tegen begroting 2020

By 23 november 2019december 11th, 2019Nieuws

Financiële situatie gemeente Groningen is dramatisch en blijft dramatisch!
Rekening van coalitie opnieuw bij inwoners, verenigingen en ondernemers neergelegd.

De gemeentelijke herindeling tussen de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer is nog geen jaar geleden. Toch heeft ‘ons’ college van B&W er vorige week samen met de coalitie voor gekozen om de lasten te verzwaren. Dit betekent de tweede keer flinke lastenverzwaringen voor onze inwoners, verenigingen en ondernemers. De tweede verhogingen binnen een jaar wel te verstaan! Na eerst een Onroerendzaakbelasting (OZB) verhoging van 12,5%  in 2019 volgt er nu een verhoging van 8% in 2020.

Tegenbegroting Stadspartij, CDA, SP, VVD en PVV
In aanloop naar het begrotingsdebat lukte het een aantal oppositiepartijen wel om links en rechts de pijn te verdelen door een gezamenlijke tegenbegroting te maken. En dat was niet eenvoudig. Alle partijen hebben iets ingeleverd om tot een sluitende begroting te komen met een structurele dekking. Dat in tegenstelling tot de coalitiepartijen, die op het laatste moment nog eigen speeltjes, zoals een schaapskudde, wilden behouden.

In de tegenbegroting:

  • draaien we de voorgenomen bezuiniging op sport en beheer en onderhoud terug,
  • halveren we het tarief van de hondenbelasting (met als doel afschaffing in 2021),
  • voeren we geen hondenbelasting in Haren en Ten Boer in,
  • verlagen we de OZB voor woningen met ruim een miljoen euro.

Door te bezuinigen op o.a. Let’s Gro, plannen voor de binnenstad, stedenbanden, verbouwing stadhuis, cultuur, Marketing Groningen en huisvesting Vrijdag.

Dit voorstel haalde geen meerderheid, net zoals het amendement en de motie van de Stadspartij om de voorgestelde tariefsverhogingen op sport uit te stellen en eerst in gesprek te gaan met de Sportkoepel.

De begroting
De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad van Groningen op woensdag 13 november gaf alle redenen voor de (steun-) fractie om zich goed voor te bereiden op het begrotingsdebat. Want naast het doorvoeren van lastenverhogingen gaat het kapmes in veel voorzieningen. Voorzieningen zoals bijvoorbeeld sportverenigingen. Daarnaast wordt er bezuinigd op beheer en onderhoud van groenvoorzieningen. Voor de hondenbezitters in Haren en Ten Boer komt er nog een keer hondenbelasting bij. Voor die van Groningen wordt deze nog steeds niet afgeschaft. Betaald parkeren wordt duurder en uitgebreid.

De plannen uit het coalitieakkoord zelf worden onverminderd doorgezet. En dat is tegen beter weten in, want uiteindelijk moet er ruim 30 miljoen euro worden bezuinigd in de gemeente Groningen.

De hoge kosten van Jeugdzorg en de kosten huishoudelijke hulp, evenals het hoge aantal bijstand uitkeringen zijn misschien mede oorzaak. De vele onnodige dure projecten zoals het Groninger Forum en de kosten van Bed bad en Brood en de voorbereidingskosten voor de aanleg van een eventuele tram, heeft veel reservegelden doen verbranden afgelopen jaren.

Ook leges en kosten voor begrafenissen worden steeds duurder. Ondertussen wordt er fors geïnvesteerd in en om de binnenstad. Een binnenstad waar al veel geld is ingestoken.
Deze miljoenen gaan niet naar onze inwoners, ondernemers, wijken en dorpen.

In plaats van bezuinigingen spreekt de Stadspartij dan ook liever over eenzijdige lastenverzwaringen voor de inwoners. En het vervelende is ook nog volgens de Stadspartij dat de lasten bij ongewijzigd beleid steeds verder zullen stijgen. De stad Groningen is dan alleen nog bereikbaar als woonplaats voor de rijke mensen of de arme mensen die met armoedebeleid in staat worden gesteld in de stad Groningen te wonen. Een soort tweede Amsterdam, voor met name de happy few.

Vooral de bezuinigingen op sportvoorzieningen zijn niet uit leggen in de context van het collegeprogramma, met de titel: Gezond, Groen, Gelukkig Groningen?

De samenwerkingsovereenkomst die is getekend tussen Stichting Sportkoepel Groningen en de Gemeente Groningen wordt voor het gemak even overboord gegooid.
Het college zet sport en een Gezond Groningen buitenspel én wijzigt de spelregels tijdens de wedstrijd. In verschillende sporen in coalitieakkoord staan er ronkende teksten over sport en gezondheid, maar spoort dit college wel? Het lijkt er eerder op dat dit college het spoor bijster is.

De OZB-verhoging raakt vooral de middeninkomens en gezinnen. Zij verlaten bijvoorbeeld de stad Groningen, ook omdat de huizen niet meer beschikbaar zijn en niet betaalbaar. De woningbouwcorporaties klagen ook steen en been over de OZB-verhoging.  Zij worden door de OZB-verhoging gedwongen om minder te bouwen.

De financiële reserves zijn voor een groot deel uitgeput en als ze er nog zijn, worden ze steeds minder. Dat komt mede door bijvoorbeeld GroenLinks die tijdens de begrotingsraad nog meer geld graaide uit de reserves van de gemeente om bijvoorbeeld de schaapskudde te behouden. Tot woede van fractievoorzitter Amrut Sijbolts.

Hoewel Amrut Sijbolts flink verweer zocht met wethouder Paul de Rook (D66) samen met een aantal andere oppositiepartijen, lukte het niet om de begroting bij te sturen. Zelfs een alternatieve begroting mocht niet baten. De Collegepartijen sloten zich af van iedere suggestie of idee om de lasten anders te verdelen. De Stadspartij kon dan ook niets anders doen dan tegen de begroting te stemmen. Oppositie voeren is lastig tegen College partijen die vrijwel blind achter hun College aanlopen. Onze raadsleden Amrut Sijbolts en Mariska Sloot konden niet anders doen dan gemotiveerd alternatieven aanreiken. Alternatieven die het College en dito partijen niet wilden horen. GroenLinks, D66, PVDA en ChristenUnie lieten zich van hun slechtste kant zien. En kregen steun voor de begroting van de Partij voor de Dieren en 100% Groningen. De rest van de oppositie stemde tegen.

De bewoners van Haren zullen nog meer spijt krijgen van de annexatie van Haren dan ze hadden. Het lost allemaal niets op, maar stemt zeer somber over de toekomst.

De volledige bijdrage leest u hier.

Leave a Reply