Stadspartij pleit voor aanpakken verkeershufters

Foto: Amrut Sijbolts

Hufterig en asociaal gedrag in het verkeer in Stad moet actief worden bestreden. Want alleen zichtbare handhaving door politie, opsporingsambtenaren en gemeente leidt tot gedragsverandering. Dat zei fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Stadspartij gisteren in de raadscommissie beheer en verkeer. Hij noemt het belangrijk dat alle wegen, met name 30km zones, zo zijn ingericht dat er niet harder gereden kan worden dan toegestaan. Fietsers die winkelend publiek bijna van de sokken rijden, moeten daarop worden aangesproken.
De Stadspartij moedigt bewoners aan hun eigen woonomgeving veiliger te maken. Bijvoorbeeld met verkeerspakketten van Veilig Verkeer Nederland. Als bewoners niet tevreden zijn over ingevoerde verkeersmaatregelen moet de gemeente zo soepel zijn om de maatregelen aan te passen. Ook vindt Sijbolts dat de levensgevaarlijke verkeerssituatie aan de Eikenlaan, waarbij fietsers voorrang hebben, onmiddellijk moet worden teruggedraaid.