Stadspartij over uitgangspunten nieuwe Erfgoednota 

foto: rtvnoord.nl
     foto: rtvnoord.nl

Afgelopen zondag renden bijna 2000 mensen langs en door monumenten in het centrum van  Groningen om zo op een zeer sportieve manier even aandacht te schenken aan ons cultureel erfgoed. Groninger monumenten als het mooie decor van een commercieel hardloopevenement.  Nu gaat het bureau SteenhuisMeurs namens de gemeente aan de slag met bekijken en waarderen van het Gronings Erfgoed(beleid) en gaat met klankbordgroepen de discussiepunten afwegen.

De Stadspartij wil vooral bestaande cultuurhistorie bewaren en de stad niet nog verder verpesten, zoals dat in het verleden door het rode bolwerk is gebeurd. (glaudé, harmonie complex, optoppingen en het Forum) Wanneer behoudt van cultuurhistorie in het geding is moeten de bestaande waarden voorop staan.

foto: gestegroep.nl
               De “Haagsche Bluf”                           foto: gestegroep.nl

Bij nieuwbouw- en verbouwplannen dus bouwen of verbouwen in de sfeer van de huidige staat van het pand lettend op de omgeving. De Haagsche Bluf in Den Haag  is een voorbeeld van hoe het kan. Het is natuurlijk jammer dat er minder financiële ruimte is voor de herbestemming van grote, en functie verliezende monumenten, maar de Stadspartij is wel voorstander van het succesvolle “Kanjerplan” zoals het college voorstelt en hoopt dat projecten zoals deze voortgezet kunnen worden.

De Stadspartij is verder wel positief over de uitgangspunten mbt de verdere afstemming en integratie van erfgoed, ruimtelijke ordening lijkt inderdaad nodig. Daarom wensen wij de uitvoerders en betrokkenen participanten veel succes met opstellen van de Erfgoednota.

Cultuurhistorie is ook geschiedenis van de stad, dit moeten we aan toekomstige generaties meegeven. Kortom, historie geven we niet op maar door.

 

Rienk Ytsma