Woordvoering over begroting 2020

By 23 november 2019Nieuws

Hieronder leest de bijdrage van Stadspartij fractievoorzitter Amrut Sijbolts tijdens de begrotingsraad op 13 december.

Voorzitter,

Vandaag, 79 jaar geleden ging de film “Fantasia” in première. Waarin Mickey Mouse als mislukte tovenaarsleerling zijn fouten door nog groter fouten probeert te herstellen. Ik moest er even aan denken toen ik begroting van het College las. Het water klotst ons tot aan de knieën, maar het College tovert lustig nog wat lapmiddelen uit de grote hoed. De film werd overigens een grote flop. Ik zal verder geen parallellen trekken.

Wij zitten als gemeente in een financiële crisis. Ik leg de nadruk op ‘wij’. Want of je nu Collegepartij bent of oppositiepartij. Niemand vindt dit leuk! Ruim 30 miljoen euro bezuinigen. En dit is nog maar het begin.

Wij zitten dus in hetzelfde schuitje met zijn allen. Toch zien wij binnen hetzelfde schuitje een koers van Collegepartijen die niet de koers is van de meeste oppositiepartijen

De koers is vooral de koers van het coalitieakkoord. Een koers die niet van wijken weet en een koers zonder een stip op de horizon. Een koers van lastverzwaringen in een bootje dat als het niet oppast dreigt te zinken. Want waar varen wij precies naar toe, als er binnenboord niet geluisterd wordt naar de ideeën van anderen, teneinde de financiële crisis van de gemeente Groningen te bezweren.

Varen wij naar nog meer lastenverzwaringen in 2021?

Blijft het coalitieakkoord heilig in een tijd van financiële crisis. Of is er dan eindelijk een handreiking? Voorzitter wij blijven hopen, misschien tegen beter weten in.

Op 10 juli diende de oppositie de motie betrek gemeenteraad vroegtijdig.
Dat resulteerde in een nietszeggend vodje papier onder de titel ‘Bezuinigingsmaatregelen die niet zijn overgenomen door het college’. Het lijstje was een wassen neus.

In de gepresenteerde begroting en de debatten die daar vorige week over gingen hielden de coalitiepartijen stevig vast aan deze begroting.
Koste wat kost moeten de ambities uit het coalitieakkoord stand houden.

De rekening van die ambities worden opnieuw bij onze inwoners, verenigingen en ondernemers neergelegd.

Verhoging van de OZB, bezuinigingen op Sport, Beheer en Onderhoud,  Onderhoud begraafplaatsen en hondenbelasting. Koste wat kost moeten bijvoorbeeld de binnenstadplannen door gaan en blijft er voor het nieuwe prestigeproject Dudok aan het Diep 2 miljoen euro beschikbaar.

In plaats van bezuinigingen spreekt de Stadspartij dan ook liever over lastenverzwaringen voor de inwoners.

Het college en de coalitie sprak vorige week van een  evenwichtige begroting en verdedigde deze met hand en tand. Duidelijk werd ons dat er geen enkele mogelijkheid was om ook maar iets te wijzigen.

Maar, vandaag, een week later een diarree aan amendementen en moties van de coalitie. Gegraai uit de AER en vooruitschuiven van noodzakelijke keuzes, dat zouden we als oppositie eens moeten doen.
Van een solide financieel beleid is bij deze coalitie geen sprake.

De grootste kul argumenten gebruikt om moties te ontraden. Tenzij je in de coalitie zit, dan krijgt een motie het predicaat oordeel aan de raad. Sterker nog, er wordt gegraaid uit de AER.

Voorzitter, de Stadspartij wil graag vandaag nog horen van het college: welke gemeente gaan we annexeren als we over twee jaar Haren en Ten Boer hebben leeggezogen of gaan we dan eindelijk de provincie om extra toezicht vragen…

Voorzitter,

Waarom vindt de coalitie nu ineens dat er geen sprake meer  is van een evenwichtige begroting, is de coalitie het nog wel met het college eens?

Waarom stuurt de coalitie pas vandaag voorstellen aan de oppositie?

Het komt ons nogal lafjes over.

Voorzitter,

Hoe haalt het college het zich in zijn hoofd met een voorstel te komen om te bezuinigen op sport? ‘Gezond, Groen, Gelukkig Groningen? Ik dacht het niet.

De samenwerkingsovereenkomst die is getekend tussen Stichting Sportkoepel Groningen en de Gemeente Groningen wordt voor het gemak even overboord gegooid.
Het college zet sport en een Gezond Groningen buitenspel én wijzigt de spelregels tijdens de wedstrijd. In verschillende sporen in coalitieakkoord staan er ronkende teksten over sport en gezondheid, maar spoort dit college wel? Het lijkt er eerder op dat dit college het spoor bijster is.

Hierover een motie samen met de PVV, VVD en Student &Stad en een amendement om de bezuiniging dit jaar niet door te voeren, en eerst in gesprek te gaan met de Sportkoepel.
De Sportkoepel had dit graag vooraf met het college besproken, maar werd buitenspel gezet. Een gele kaart dus voor het college.

Dan de OZB verhoging, niet de eerste.
Hier zullen met name de middeninkomens en gezinnen de klos zijn.
De woningbouw corporaties hebben zelfs aan aangegeven dat zij geen sociale woningen meer kunnen bouwen.

Groningen wordt duur, Groningen wordt voor de happyview.

Een positief punt, het college lost de krimp in de regio op met deze begroting.

Voorzitter, Wij zijn geen links groene Amsterdamse grachtengordel.
Wij willen geen links groene Amsterdamse grachtengordel zijn.
Voorzitter, Wij zijn Groningen. Wij zijn Haren. Wij zijn Ten Boer.

Ik heb altijd geleerd dat de kerk in het midden hoort.

Voorzitter deze coalitie lijkt na vandaag nog steeds in fantasia te wonen, de Linkse kerk is de weg kwijt.

Dank u wel.

Tweede termijn:

Afsluitend,

Van hoofdstuk 6 van het coalitieakkoord: Samenwerken in en buiten de coalitie en de organisatie,  heeft de Stadspartij, en het grootste deel van de oppositie vandaag niets van gemerkt.

Een brei aan moties en amendementen wordt over ons uitgestort op het laatste moment.
Alles is al dichtgetimmerd en de oppositie heeft het nakijken.

Dan over die moties en amendementen van de coalitie.
Die graaien nemen een graai uit de reservepositie.
Die waren vrijwel allemaal zo laat aangeleverd dat we ze inhoudelijk niet hebben kunnen beoordelen.
Klaarblijkelijk heeft het college vooraf meer tijd gehad gezien de preadviezen.
Duidelijk is dat de coalitie ervoor heeft gekozen om niet samen te werken.

De Stadspartij doet dan ook niet mee aan deze poppenkast van deze coalitie en zal dan ook tegen alle amendementen en moties van de coalitie stemmen m.u.v. A 10 van de ChristenUnie, om zo het leed voor de sport nog een beetje te verzachten.

Dan tot slot een cadeautje van de Stadspartij voor wethouders de coalitie: u moet namelijk uw hele akkoord herschrijven om geloofwaardig te kunnen blijven, wij helpen u met tipp-ex. Helaas heeft u aan 1 flesje niet genoeg verwachten wij…

Suggestie: Begin bij hoofdstuk 6. Samenwerken in en buiten de coalitie en de organisatie.
Daar heeft de oppositie vandaag niets van gemerkt.

Leave a Reply