Stadspartij geschokt over rapport Stadstoezicht.

De Stadspartij is geschokt over de rapportage van KPMG over de situatie rondom Stadstoezicht. Stadstoezicht heeft veel weg van een roerloos rubberen bootje op open zee dat stuurloos ronddobbert. Gezonken is het gelukkig nog niet, en wat de Stadspartij betreft moet dat ook niet gebeuren. Veiligheid in en handhaving van de openbare ruimte blijft voor de Stadspartij van groot belang. Er is onvoldoende tegenwicht en sturing op de geformuleerde doelstellingen en het college heeft de raad niet of onjuist geïnformeerd over de problemen die al langer blijken te spelen.

Het college heeft in 2010, op een vraag van de Stadspartij niet de indruk gewekt dat de doelstellingen en voornemens onrealistisch waren. Ook is de raad niet geïnformeerd over de problemen tussen de verschillende partners en zijn signalen te laat op gepakt: “met name bij de Milieu-inspectie waren de onderlinge verhoudingen niet goed”.Ten aanzien van de samenwerking met Veiligheids Zorg Noord stelt het rapport dat “mede door complexe verhoudingen en gebrek aan draagvlak op onderdelen niet hebben bijgedragen om tot gewenste resultaten te komen”.

De Stadspartij wil weten waarom het college hier niet tijdig op ingegrepen heeft en waarom de raad hier niet over is geïnformeerd. Ook wil de Stadspartij weten hoe het college de conclusie dat tav het uitvoeringsplan de begroting te onbeperkt onderbouwd was, maar toch werd aangenomen waardeert.

Gezien bovenstaande was het misschien beter om de commissie cultuurverandering vorige week niet op te heffen. We zijn blijkbaar nog steeds niet in staat om dergelijke projecten juist in te richten en uit te voeren.De Stadspartij heeft dan ook grote twijfels of het bij de vorming van het Shared Service Centre en het nieuw te vormen Klanten Contact Centre allemaal wel goed komt.Het niet behalen van de doelstellingen voor de Stadswachten rekent de Stadspartij het college ook zwaar aan. De Stadspartij vraagt zich dan ook hard op af wie hier heeft zitten slapen.

Op dit moment verbindt de Stadspartij nog geen conclusies aan het onderzoek. We wachten eerst de beantwoording van het college af in de commissie Financiën en Veiligheid, waarbij het college diep door het stof zal moeten gaan.

Namens de fractie van de Stadspartij,

Amrut Sijbolts