Stadspartij gaat samenwerken met Groninger Belang

groningerbelangAfgelopen vrijdag stemden de leden van de Stadspartij in met het voorstel om als Stadspartij deel te nemen aan de nieuwe provinciale partij “Groninger Belang” welke in maart mee gaat doen aan de provinciale statenverkiezingen.

Eén van de belangrijkste afwegingen is dat de Stadspartij het als een zeer welkome en positieve ontwikkeling ziet dat lokale partijen op provinciaal niveau het lokale geluid kunnen laten horen en samenwerken. Ook is bij de deelnemende lokalen een ruime politieke ervaring aanwezig en zijn deze partijen onlosmakelijk verbonden met de Groninger samenleving.

De positieve energie die de lokalen hebben om er gezamenlijk voor te willen gaan, speelde een belangrijke rol in onze beslissing. Wat ook van belang is dat de lokale partijen hun eigen identiteit behouden.

De kracht van Groninger Belang zit vooral in de samenwerking van zo’n 15 lokale partijen in de provincie Groningen. Zij zien deze samenwerking als een versterking om op te komen voor de belangen van de provincie Groningen en haar inwoners, van Stad tot Ommeland. Daarnaast zijn Stad en Ommeland onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als dé lokale partij van de Stad is de Stadspartij een belangrijke samenwerkingspartner voor het Groninger Belang.

Het gevolg van dit besluit is dat de Stadspartij, die vernieuwd is, een andere vorm van samenwerking zoekt met de Partij voor het Noorden.

De Stadspartij betreurt het ten zeerste dat het nieuws vandaag al door derden naar buiten is gebracht. Wij willen de zaken met de Partij voor het Noorden eerst netjes afhandelen.