Stadspartij enthousiast over “De Wandeling”

Foto: Stichting De Wandeling
Foto: Stichting De Wandeling

De Stadspartij is lovend over het initiatief “De Wandeling”. “Wij zien dit initiatief als een een duurzaamheidsexperiment uit de samenleving” aldus fractievoorzitter Amrut Sijbolts. “De Stadspartij is niet bang voor nieuwe initiatieven  die uit de samenleving komen. Deze moeten we zoveel als mogelijk omarmen. Zo waren wij ook enthousiast over het “Free Café” waar dit plan een soort ambitieuzere spin-off van is.” Probleem bij het “Free Café” was echter dat deze ten koste zou gaan van de kinderboerderij Stadspark. Het nieuwe initiatief is een sociale ontmoetingsplek waar hergebruik, duurzaamheid, vrij toegankelijke workshops en het ideaal om volledig zonder geld te werken centraal staan. Het kost de gemeente geen geld en het basketbalveld krijgt een nieuwe bestemming. Dat laatste is geen probleem, want het veld is vervallen en wordt amper gebruikt. In de wijk zijn voldoende alternatieven om te bewegen in de openbare ruimte. Daar levert bijvoorbeeld voetbalclub SC Stadspark ook een grote bijdrage aan. Op termijn kan dit initiatief zelfs een voordeel zijn voor de kinderboerderij op het gebied van voorlichting over bijvoorbeeld duurzaamheid. De biodiversiteit van het het gebied neemt door deze plannen toe en de ecologische waarde van het gebied wordt sterk verbeterd, er hoeft zelfs geen boom te worden geveld.

De SP heeft helaas een rare kijk op het mogelijk maken van initiatieven uit de samenleving. De SP haalt het coalitieakkoord aan waarin staat dat “nieuwe initiatieven uit de samenleving ondersteund moeten worden en dat we goed moeten luisteren naar onze burgers.” De SP “ziet een keiharde splitsing” tussen GroenLinks en D66 die enthousiast zijn aan de ene kant en de VVD en PvdA  aan de andere kant, die het plan onderuit haalt of kritische vragen stelt.” Ook noemt de SP dat “bij zulke initiatieven in ieder geval de coalitie moet weten hoe hier mee om moet worden gegaan omdat dit speerpunten zijn van de coalitie.”

Deze opstelling van de SP is heel erg jammer en doet Stadjers met leuke en goede initiatieven ernstig tekort! Bij het faciliteren van burgerinitiatieven gaat het niet alleen om wat het coalitieakkoord daarover schrijft. Dit gaat namelijk niet alleen coalitiepartijen aan. De SP doet met deze uitspraak een aantal partijen in de gemeenteraad, zoals de Stadspartij ernstig te kort. Ook wij zijn namelijk groot voorstander zijn van burgerparticipatie. Het juist mooi is dat de gemeenteraad initiatieven die vanuit de stad op deze manier met elkaar kan behandelen. Een collegeakkoord of halsstarrige SP doet er dan niet toe.