Stadspartij en Algemeen Belang Ten Boer samen verder als ‘STAD en OMMELAND’

Groningen / Ten Boer – Op een volle partijbijeenkomst in Garmerwolde hebben de leden van de op 1 januari gefuseerde lokale partijen ALGEMEEN BELANG Ten Boer en STADSPARTIJ Groningen besloten de politieke activiteiten gezamenlijk te continueren onder de naam : STAD en OMMELAND.
De partij, nu nog actief met afdelingen in Ten Boer en Groningen, is volop bezig met de voorbereidingen voor de verkiezingen in november. René Stayen, fractievoorzitter van de afdeling Ten Boer van STAD en OMMELAND, verklaarde: “De kracht van de nieuwe lokale combinatie is dat de politiek van de stad nu ook kan steunen op een jarenlange ervaring in de dorpen.”
Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van de Groninger afdeling van
STAD en OMMELAND gaf aan in deze opzet een goede toekomst te zien voor de onafhankelijke politieke vertegenwoordiging van zowel de stadjers als de inwoners in het buitengebied.”
Ook het nieuwe partijlogo, dat vrijdag gepresenteerd werd, symboliseert de brede opzet van de nieuwe lokale partij. De stad, vertegenwoordigd door een groene Martinitoren, wordt omringd door een “golden rand” in de vorm van de nieuwe gemeente.