Stadspartij eist inzage in het ringwegrapport.

Door 5 februari 2019 Nieuws, Zuidelijke Ringweg

De fractie Stadspartij voor Stad en Ommeland ergert zich aan het geheimhouden van het rapport van de commissie Hertoch. Die heeft onderzoek  gedaan naar de onwerkbare situatie bij de bouw van de zuidelijke ringweg.

In plaats van een duidelijk rapport worden de raadsleden afgescheept met een brief van B en W  en een aantal zeer algemene aanbevelingen voor de voortgang van dit grote, ingrijpende project dwars door de stad. Het echte rapport wordt om onduidelijke redenen geheimgehouden, waardoor er een schijn van achterkamertjes politiek ontstaan is.

Fractie woordvoerder René Stayen van Stadspartij voor Stad en Ommeland vraagt het College dringend om de raad in staat te stellen haar controlerende taak uit te oefenen en de fractievoorzitters, onder geheimhouding, inzage te geven in het rapport van de commissie Hertogh.  Alleen op die manier kan het vertrouwen van inwoners en volksvertegenwoordigers in dit megaproject weer enigszins hersteld worden.

Indien het college blijft weigeren zal Stadspartij voor Stad en Ommeland bij de eerstvolgende gelegenheid een motie indienen om inzage af te dwingen.

Stadspartij voor Stad en Ommeland vraagt ook extra aandacht voor de ontoereikende communicatie en het beter nakomen van afspraken met de aanwonenden van de ringweg.

Laat een reactie achter