Stadspartij: “Betrek onze inwoners eerder, ook over plannen openbare ruimte”

By 22 september 2021Nieuws

De Leidraad Openbare Ruimte is een inspiratiedocument voor een andere openbare ruimte, met meer ruimte voor groen, sporten, spelen en ontmoeten en minder ruimte voor parkeren van auto en fiets in de openbare ruimte. Hierbij is mobiliteit niet maatgevend, maar maken toegankelijkheid, veiligheid, beleving, gezondheid, sociale interactie, ecologie, klimaatadaptatie, economie en cultuurhistorie samen de straat. Met als gevolg dat ruimte ontstaat voor meer expressieve en integrale landschappen”, schrijft het college in een collegebrief van 30 juni 2021 en wordt woensdag 22 september besproken in de raad.

Snap jij het nog? In begrijpelijke taal staat er dat de complete gemeente op de schop gaat, er vele parkeerplaatsen verdwijnen, straten smaller worden en dat er veel meer groen en sportmogelijkheden komen. De laatste twee zaken vindt de Stadspartij natuurlijk prima.

Voor de Stadspartij zijn vier uitgangspunten van belang-: De openbare ruimte moet voor iedereen toegankelijk zijn. De openbare ruimte moet veilig zijn. En binnensteden, wijken en dorpen moeten toegankelijk blijven. Dat wil zeggen een goed openbaar vervoer, maar ook voldoende ruimte voor diverse soorten eigen vervoer zoals auto, fiets of scooter. En natuurlijk het belangrijkste speerpunt van de Stadspartij; het betrekken van onze inwoners en ondernemers nog vóórdat de plannen op de tekentafel liggen.

Graag willen wij de toezegging van het college dat buurtbewoners in een vroeg stadium worden betrokken bij de inventarisatie en het opstellen van plannen. Te vaak zien wij dat bewoners pas bij de presentatie van plannen betrokken worden. Daarbij worden goede initiatieven en plannen van bewoners overgeslagen. Wij zien graag dat deze lokale ideeën het uitgangspunt worden voor plannen. Daarom pleit de Stadspartij voor een aparte participatieparagraaf

Zeker, het is slechts een eerste ontwerp, een inspiratiedocument dus maar de meeste plannen gaan de Stadspartij veel te ver. Het college stelt dat: “In verschillende buurten ‘belevingswandelingen’ georganiseerd werden samen met (vertegenwoordigers van) bewoners, ondernemers, belangstellenden en het gebiedsteam”.

Wij zijn benieuwd in hoeveel verschillende buurten deze wandelingen hebben plaatsgevonden en of dit een afspiegeling is van hoe de gemiddelde inwoner van de stad denkt over zijn of haar wijk, buurt en omgeving.

De Stadspartij heeft daarom een vraag aan alle inwoners van onze gemeente. Ben jij of is jouw buurtvereniging of bewonersorganisatie wel of niet betrokken of benaderd door de gemeente bij het maken van dit plan?

Laat het weten op stadspartijgroningen@gmail.com

Laat een reactie achter