Stad en Ommeland wil meer onderzoek naar plek school Ten Boer

Stad en Ommeland en ChristenUnie in de gemeenteraad van Ten Boer willen nog geen besluit nemen over de locatie voor de nieuwe school in Ten Boer. Zaken als verkeersveiligheid en overlast voor de woningen in de nabijheid zijn nog onvoldoende uitgewerkt.
Beide partijen dienen daarom een amendement in op het voorstel van B&W.
René Stayen van Stad en Ommeland vindt dat de alternatieve locaties, die door de omwonenden en de raadsleden zijn gepresenteerd, onvoldoende zijn uitgewerkt. Stayen: “Er is naar de voorkeurslocatie van het college toegeschreven.”
Beide partijen vinden dat een dergelijk ingrijpend besluit door de gemeenteraad moet worden genomen, nadat alle alternatieven volledig zijn uitgewerkt en vergeleken.