De stad begint bij uw voordeur.
Je hoort vaak zeggen dat de politiek te veraf staat van de mensen. Den Haag, het provinciehuis en het stadhuis, het lijken soms ivoren torens van waaruit men neerkijkt op de mensen. De Stadspartij kijkt anders naar de stad, wij proberen de stad te zien zoals u die ziet. Als u uw voordeur opent begint daar de stad, uw woonomgeving, de voorzieningen in uw buurt, de speelplaatsen, de sportverenigingen, de veiligheid, de bereikbaarheid enzovoort. Dat zijn de zaken die voor u belangrijk zijn en dat zijn de zaken waar wij ons mee bezighouden. Wij zijn een lokale partij, zonder Haagse belangen en zijn van mening dat u meer zeggenschap moet krijgen over uw eigen woonomgeving. Uw stad begint immers bij uw voordeur!

U praat mee.
De beste ideeën komen van u. Daarom moet u ruimte krijgen om mee te denken en beslissen over wat er in uw straat, buurt en wijk speelt. Stadjers, zijn naast bewoners, ook vakmensen en kennen hun eigen omgeving goed. Beleid en uitvoering worden vaak beter als u er invloed op hebt. Direct contact tussen de gemeente en Stadjers kan het wederzijds vertrouwen vergroten en de betrokkenheid van inwoners bij de lokale politiek stimuleren. Het draagvlak voor besluiten en beleid wordt groter. Door samen te werken bent u mede-eigenaar en daarmee ook verantwoordelijk voor het resultaat.  Daarom moeten verantwoordelijkheden naar de wijken worden overgeheveld, zodat u merkbare invloed op uw directe woon- en leefomgeving kunt uitoefenen.

Goede zorg is vanzelfsprekend.
Groningen is altijd een sociale stad geweest en dat moet zo blijven. De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg. Mensen die zorg nodig hebben moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente de zorg goed en betaalbaar regelt.

Een veilige woonomgeving.
Wie zich onveilig voelt, voelt zich niet meer thuis. Daarom moet de gemeente, als de veiligheid in het geding is, snel passende maatregelen nemen. Daarbij gaat het niet alleen om zaken als extra politie-inzet, cameratoezicht en verkeersveiligheid maar ook om de aardbevingen door gaswinning. Voor de Stadspartij heeft veiligheid de hoogste prioriteit.

Goed onderhoud in de hele stad.
De Stadspartij wil dat onze stad er netjes en verzorgd uitziet. Dat doen we met z’n allen maar als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven. Daarom bezuinigen we niet op onderhoud. We bezuinigen niet op de uitvoerende taken van de gemeente want dat zijn de taken waar u als burger wat aan heeft en die u dagelijks ziet. U wilt schone straten, onderhouden groen en speelplaatsen en u wilt dat het vuilnis goed en betaalbaar wordt opgehaald. Als we moeten bezuinigen als gemeente, dan doen we dat op overbodige plannenmakerij, luchtfietserij en prestigeprojecten. Deze kosten u als belastingbetaler alleen maar geld en levert u niets op.

Goed openbaar vervoer en goede en veilige wegen en fietspaden.
In deze stad wordt te vaak gekeken naar wat zou kunnen in plaats van wat nodig is. Denk aan de tramplannen die de stad tientallen miljoenen hebben gekost en gelukkig, mede door de Stadspartij, zijn afgeblazen voordat de tekorten nog groter zouden worden. Onze belangrijkste vervoersmiddelen zijn fiets, auto, bus en trein en daarin willen we duurzaam investeren. De Stadspartij zet zich in voor veilige wegen en fietspaden en goed op elkaar afgestemde bus- en treinverbindingen.  Betaalbare parkeertarieven en parkeergarages leiden tot minder blik op straat. . De stad moet de belangrijkste bestemming blijven voor mensen uit de wijde omgeving en daarbij horen goede verbindingen en betaalbaar parkeren.

Stimuleren van de lokale economie.
‘Wat van ver komt is lekker’ betrekken we liever niet op onze lokale economie. Natuurlijk zijn bedrijven uit alle windstreken van harte welkom om zich in onze stad te vestigen. Zodra ze dat doen, dan horen ze bij onze lokale economie en die koesteren we. De gemeente mag, wat de Stadspartij betreft, best onze lokale ondernemers voor trekken bijvoorbeeld bij aanbestedingen. Dat scheelt dan ook nog een heleboel reistijd. Over duurzaamheid gesproken…

Goed wonen.
Iedereen wil goed wonen. Dat lukt niet altijd. Studenten betalen soms veel te veel geld voor een te klein kamertje. Met z’n allen opgepropt in een huis waar ook een gezin had kunnen wonen maar waar wel een gezin naast woont. Dat is voor iedereen een vervelende situatie. De gemeente moet alles uit de kast halen om dit soort situaties te voorkomen en zo mogelijk op te lossen waar het al zover is gekomen. Daarom pleit de Stadspartij voor een studentencampus op het Suikerunie terrein. Een andere groep die onze extra aandacht nodig heeft, zijn onze ouderen. Ze blijven langer zelfstandig wonen en zijn daarom meer dan vroeger afhankelijk van goede thuiszorg maar soms ook van extra hulp van familie of omgeving. Deze mensen laten we niet in de kou staan!
Daarom hebben wij extra aandacht voor onze ouderen, toegankelijke voorzieningen moeten bij hen in de buurt zijn.