Onze gemeenteraadsleden

Amrut Sijbolts
Fractievoorzitter

René Stayen

René Stayen
Vice-fractievoorzitter

Gemeenteraadsfractie
Stadspartij voor Stad en Ommeland
Adres: Grote Markt 1
9712 HN Groningen

Mail ons

Onze commissiewoordvoerders

Leendert van der Laan
Financiën en Veiligheid

Jochem Atema
Werk en Inkomen

Meinard Wolters
Onderwijs en Welzijn

Onze steunfractie

Hans Singelenberg

Onno de Rechteren

Floris Liefferink

André Huitenga