Onze gemeenteraadsleden

Amrut Sijbolts
Fractievoorzitter

Mariska Sloot
Vice-fractievoorzitter

Gemeenteraadsfractie
Stadspartij voor Stad en Ommeland
Adres: Grote Markt 1
9712 HN Groningen

Mail ons

Onze commissiewoordvoerders

René Stayen

René Stayen
Beheer en Verkeer

Patricia Frijns
Onderwijs en Welzijn

Meinard Wolters
Werk en Inkomen

Onze steunfractie

Hans Singelenberg

Leendert van der Laan

Onno de Rechteren

Jochem Atema

Floris Liefferink

André Huitenga