Onze gemeenteraadsleden

Amrut Sijbolts
Fractievoorzitter

René Stayen

René Stayen
Vice-fractievoorzitter

Gemeenteraadsfractie
Stadspartij
Adres: Grote Markt 1
9712 HN Groningen

Mail ons

Woordvoerders en Steunfractie

Leendert van der Laan
Fractiemedewerker

Jochem Atema

André Huitenga

Erick Bakker
Fractiemedewerker in- en externe communicatie