OZB verhoging van 12,5%!

By 27 maart 2019Nieuws

Als ‘makke lammetjes’ gaven de Collegepartijen GroenLinks, D66, PVDA en ChristenUnie woensdagavond hun akkoord op de Onroerend Zaak Belasting (OZB)verhoging van 12,5%. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts hekelde tijdens het de debat in de gemeenteraad de opstelling coalitie. Die ondernam geen enkele poging om de kritiek van de oppositie te weerleggen: “U hobbelt nu al als makke lammetjes achter het college aan! Dat belooft weinig goeds voor de komende drie jaar!”

Huizenbezitters en op termijn ook huurders worden nog meer afgeknepen door de nieuwe gemeente Groningen. De oppositiepartijen gaven flink tegenspel, maar de Collegepartijen hielden de rijen, zonder duidelijke argumenten, gesloten.

Alle uitgaven van de gemeenten werden er bijgehaald om de OZB-belastingverhoging te verdedigen en te rechtvaardigen. Er was goed te merken dat de Collegepartijen begonnen te twijfelen aan hun eigen argumentatie. Dat was ook terecht want in het voorstel zelf zijn feitelijk geen deugdelijke argumenten te vinden.

Gelukkig gaf Collegepartij D66  ruiterlijk toe dat het besluit pijn deed. De Stadspartij voor Stad en Ommeland kon redelijk eenvoudig citeren uit de verkiezingsprogramma’s van D66, GroenLinks, ChristenUnie en PvdA. In geen van de verkiezingsprogramma’s werd gesproken over hogere lasten voor de inwoners.

De ChristenUnie sprak in haar verkiezingsprogramma zelfs over een maximale verhoging van de OZB-belasting met slechts 2,5% (maximale indexering) Hier is echt sprake van regelrecht verkiezingsbedrog. Argumenten als: het betreft slechts een paar tientjes per woning, sneden geen hout. Immers die ‘paar tientjes’ komen bovenop de  honderden euro’s die een gemiddelde woningbezitter nu al betaald.

Amrut Sijbolts betoogde o.a. middels een motie dat een dergelijk besluit het vertrouwen in de politiek verder aantastte. Immers verkiezingsprogramma’s zijn massaal aan de kant geschoven op dit punt. De motie met als titel ‘een valse start’ deed zichtbaar pijn.  De motie werd uiteindelijk gesteund door de VVD, PVV en 100% Groningen.

Wethouder Paul de Rook gaf  twee partijen, CDA en SP, complimenten over twee amendementen. Om vervolgens 1 minuut later, beide amendementen te ontraden. Hoe geloofwaardig kun je zijn?

De Collegepartijen bleven onvermurwbaar en inwoners gaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 hogere gemeentelijke belastingen betalen. Waarvoor? Dat weet zelfs het College nog niet. Een deugdelijke begroting inclusief plannen ontbreekt nog steeds. Dit belooft weinig goeds. Aan de Stadspartij voor Stad en Ommeland heeft het in ieder geval niet gelegen.

 

Leave a Reply