Stadspartij voor Stad en Ommeland:
Dé lokale stem van stad en dorp in Groningen!

De Stadspartij voor Stad en Ommeland is onafhankelijke lokale partij en komt voort uit een fusie tussen de Stadspartij Groningen, Gezond Verstand Haren en Algemeen Belang Ten Boer. Wij zijn een lokale, pragmatisch ingestelde partij. Een partij die voor de lokale problemen in de gemeente Groningen praktische (lokale) oplossingen zoekt. Die vooruit kijkt en het verleden in ere houdt. De Stadspartij voor Stad en Ommeland is niet met handen en voeten gebonden aan de landelijke politiek in Den Haag.Wij staan voor onafhankelijke in het politieke landschap van Groningen. Vanuit die houding nemen wij duidelijke standpunten in over actuele kwesties in de politiek van alledag.

Wij zijn een unieke partij. Met een hart dat klopt voor de belangen van alle inwoners, ondernemers en verenigingen. Op gemeentelijk niveau en op het niveau van wijken, dorpen en de stad.
Wij hebben een luisterend oor voor iedereen die hun zorgen, plannen of mening met ons willen delen. En waar we kunnen steken we de helpende hand uit naar onze inwoners, bedrijven of organisaties die dat nodig hebben.

Omdat wij een lokale partij zijn met een vertegenwoordiging tot in de haarvaten van de nieuwe gemeente Groningen staan wij midden in de samenleving. Dit wordt ook nog eens versterkt door onze Wijkvertegenwoordigers. Die ons voorzien van broodnodige informatie over wat zich in uw woonomgeving van afspeelt. Hierdoor kunnen wij snel actie ondernemen indien nodig.

Wij zijn niet afhankelijk van de landelijke partijen dat geeft ons een voorsprong en daar maken wij gebruik van. Geen vriendjespolitiek of belangen van Den Haag. Dat maakt ons bijzonder. Uw input en wensen zorgen ervoor dat we in de nieuwe gemeente Groningen een goede leidraad hebben om u te kunnen vertegenwoordigen. Want een nieuwe gemeente vraagt nieuwe politiek: lokale politiek!

Wij geloven in de kracht van onze inwoners, ondernemers en verenigingen. Zij weten wat er leeft en speelt in hun woon-, werk- en leefomgeving. Daarom vinden wij dat u niet alleen moet kunnen mee praten, maar ook moet kunnen meebeslissen. Dus niet alleen maar eens per vier jaar stemmen! Bijvoorbeeld door het organiseren van een referendum of een burgerraadpleging of een wijkstemdag. Niet het stadhuis, ambtenaren of projectontwikkelaars bepalen wat goed voor u is, dat bepaalt u zelf! Daar worden wijken en dorpen beter en mooier van. Daar wordt de stad beter van.

De inzet van Stad en Ommeland beperkt zich niet enkel en alleen tot de nieuwe gemeente, maar heeft ook aandacht voor de andere gemeenten in de provincie Groningen. Stad en Ommeland vindt het belangrijk dat we ons inzetten voor de belangen van de gehele regio Noord-Nederland. Mede daarom zijn wij aangesloten bij de Provinciale Partij Groninger Belang (drie zetels in de Provinciale Staten) en die is op haar beurt aangesloten de Onafhankelijke Senaatsfractie (een zetel in de Eerste Kamer).