‘Opvang heel jonge kinderen doet denken aan staatsopvoeding’

Stad en Ommeland is heel erg geschrokken van het plan van burgemeester en wethouders van Groningen om baby’s van drie maanden zestien uur per week naar de opvang te sturen. “Wonen we ineens in een communistisch land”, riep raadslid Anna Riemersma uit. Ze vraagt zich af waarom ouders hun kinderen niet naar eigen inzicht mogen opvoeden.
Aanleiding voor deze voorschoolse opvang is dat een aantal kinderen met een achterstand aan de basisschool begint. Volgens Riemersma verschillen kinderen van elkaar en ontwikkelen ze zich op hun eigen wijze en in hun eigen tempo. Dat leverde haar verontwaardigde reacties op van vooral PvdA en D66. Riemersma voerde aan dat ouders niet structureel bij het plan zijn betrokken. De wethouder is ook niet van plan dit alsnog te doen ondanks een verzoek daartoe van Stad en Ommeland.
Stad en Ommeland is van mening dat het basisonderwijs gelijke kansen voor kinderen moet creëren. Dat basisonderwijs moet dan wel belangrijk worden verbeterd.