Opheldering gevraagd over Mantelzorgkaart 2019

Door 17 januari 2019 Nieuws

In Het Harener Weekblad d.d. 9-1-2019 staat een advertentie van de gemeente Groningen inzake de Mantelzorgkaart 2019. Onze fractie juicht ondersteuning aan alle mantelzorgers in de gemeente toe. De Mantelzorgkaart kan een belangrijk steuntje in de rug zijn voor mantelzorgers. In de laatste regel van de advertentie wordt expliciet vermeld dat de mantelzorgkaart alleen bestemd is voor inwoners van de stad Groningen. En dat is, nu de gemeentelijke herindeling een feit is, zeer merkwaardig.

Hierover hebben wij dan ook de volgende vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

 

  1. Waarom is de Mantelzorgkaart 2019 alleen beschikbaar voor inwoners van de stad en niet voor de inwoners van de voormalige gemeenten Haren en ten Boer? We zijn nu immers 1 gemeente!
  2. Wanneer wordt deze regeling geharmoniseerd voor alle mantelzorgers in de nieuwe gemeente Groningen?
    Op welke waardering kunnen mantelzorgers in de dorpen van de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer rekenen in 2019?
    Is deze blijk van waardering gelijkwaardig aan die voor mantelzorgers in de stad?
  3. Waarom heeft U ervoor gekozen om deze advertentie te plaatsen in het Harener Weekblad? Als de beoogde doelgroep zich beperkt tot inwoners van de stad zet je, naar onze mening, mantelzorgers die wonen in de dorpen op het verkeerde been.

Laat een reactie achter