Open brief aan de fracties van: VVD, D66, SP, CDA in de gemeente Groningen

Open brief aan de fracties van: VVD, D66, SP, CDA in de gemeente Groningen.

Datum, 23 maart 2010

Onderwerp: Stadspartij, een ander college van B&W, waarbij één ieder meer tot zijn recht komt.

Zeer geachte dames en heren,

U hoeft zich volgens de Stadspartij niet tegen elkaar uit te laten spelen en te laten ringeloren door de PvdA.
Waarom moet een nieuw college persé met de PvdA en Groen Links worden gevormd? Een ander college is ook mogelijk, waarbij de mogelijkheden tot verwezenlijking van ieders eigen verkiezingsprogramma met wederzijds respect veel groter zijn. U hoeft enkel nee te zeggen tegen de (te hoge) eisen van de PvdA en een college van PvdA en Groen Links is niet meer mogelijk. Dan zal de tweede partij in de raad, de VVD een poging tot collegevorming mogen doen. Gooi het juk van de PvdA en Groen Links af. Het kan nu nog! Volgens de Stadspartij is dit wat de Groninger kiezer heeft gevraagd.

De Stadspartij komt met een volgende overweging.
In het Dagblad van het Noorden, andere media en het dagboek van Frank de Vries wordt continu de indruk gewekt, dat het nieuwe college zal bestaan uit PvdA, Groen Links en D66. Daar wordt nog even een andere partij bij gezocht. Met andere woorden de PvdA bepaalt na meer dan 60 jaar opnieuw het beleid en de partij keuze in de stad Groningen. Dat hebben de kiezers volgens de Stadspartij niet zo gewild. Het zittende college heeft immers 6 zetels verloren.
Wanneer de PvdA het beleid blijft bepalen en partijen tegen elkaar blijft uitspelen, zal er helemaal niets veranderen in onze stad. Alle partijen, die in het college worden uitgenodigd, moeten nu blij zijn, dat ze mee mogen doen en zullen in ruil daarvoor naar de pijpen van de PvdA en Groen Links moeten dansen. De Stadspartij heeft één gesprek met Frank de Vries gevoerd. Het onderwerp was wat de PvdA betrof: “Wat kan de Stadspartij voor de PvdA betekenen?” Dit is absolute minachting van een grote verliezer ten opzichte van de grootste winnaar van de verkiezingen. Wij denken dat het anderen net zo zal zijn vergaan. Het kan echter heel anders!

Een eenvoudige rekensom leert dat een college met PvdA en Groen links betekent:
PvdA (9 zetels) mogelijk 2 wethouders;
Groen Links (5 zetels) mogelijk 1 wethouder;
D66 (4 zetels) mogelijk 1 wethouder;
Tegen elkaar worden uitgespeeld VVD, SP, CDA/CU (mogelijk 1 wethouder).
Totaal 5 wethouders
Als de SP meedoet, slechts 1 winnaar
Als de VVD meedoet 2 winnaars
Als het CDA/CU meedoet slechts 1 winnaar

Het kan anders!
VVD (6 zetels) mogelijk 1 wethouders;
D66 (4 zetels) mogelijk 1 wethouder;
Stadspartij (5 zetels) mogelijk 1 wethouder;
SP (4 zetels) mogelijk 1 wethouder;
CDA (2 zetels) mogelijk 1 wethouder;
5 wethouders

Deze variant (hierin 3 winnaars) weerspiegelt veel duidelijker de uitslag van de verkiezingen dan de eerste variant met PvdA en Groen Links.
Totaal dan 21 zetels. Mogelijke steun van de Partij voor de Dieren? Dan 22 zetels.
Voor D66 was er al een wethouderspost voorzien. Daar verandert niets aan.
Voor VVD, SP en CDA is er in onze variant nu zeker een wethouderspost voorhanden. Deze partijen worden dan niet meer tegen elkaar uitgespeeld.

De Stadspartij zorgt voor de meerderheid.
Op deze plaats wil de Stadspartij enkele inhoudelijk punten aan de orde stellen, die voor de discussie met de door ons voorgestelde 5 partijen aan de orde kunnen komen.
In ons voorstel is er sprake van een (van links tot rechts) breed gedragen college. In crisistijden geen verkeerde keuze. Zo kunnen sociale, vrijzinnige financiële en alle andere onderwerpen breed aan de orde komen in een ander progressief college. Wij interpreteren progressief inderdaad anders dan de PvdA en Groen Links doen. Voor ons is progressief: sociaal, onafhankelijk, financieel solide en op een verantwoorde manier oog voor de toekomst. Geen maakbare samenleving maar een samenleving die het zelf maakt. Geen overbodige bureaucratie maar zelfstandige wijken en een vraaggericht aanbod ten aanzien van zorg, welzijn en voorzieningen. Hierbij passen solidariteit, een sociaal gezicht, en een effectieve en efficiënte aanpak van werkeloosheid. Iedereen doet mee; goede scholing en ruimte voor ondernemers en de middenstand. Besluitvorming op basis van betrokkenheid en overleg met derden in plaats van het doordrukken van besluiten door bureaucraten.

Er komen grote bezuinigingen op ons af. Deze moeten op een sociaal verantwoorde manier worden ingevuld. Is er nog wel ruimte voor dure projecten zoals de regiotram en het Forum in deze vorm? Wat gaat Meerstad voor wissel trekken op de financiën van de stad? Willen de Stadjers wel, dat de hele stad overhoop gehaald wordt, waarbij zij denken aan mislukkingen zoals de Damsterdiepgarage en Ciboga. Moet de Zuidelijke Ringweg geen prioriteit krijgen? Hoe zorgen wij ervoor dat er niet meer en nieuwe armoede ontstaat? Hoe houden wij de voorzieningen in stand? Moet er niet een ander verkeer en vervoer beleid worden gevoerd? Is de compacte stad echt wel de oplossing voor alles? Hoe gaan we met onze nog steeds groeiende studentenpopulatie om?

Vragen, waarop een breed college, zoals door de Stadspartij wordt voorgesteld vast betere antwoorden weet te geven, dan de dogmatische denkers van de PvdA en Groen Links.
Uiteraard zullen er verschillen moeten worden overbrugd. Maar wanneer er met wederzijds respect op, een goede inhoudelijke manier wordt gediscussieerd en niet op macht wordt gespeeld, moet hier uit te komen zijn. Wij zullen met deze uitkomst de Groninger kiezers recht in de ogen kunnen kijken.

Voelt u voor onze overwegingen en wilt u hierover met ons en de andere partijen doorpraten, neem dan svp contact op met Robert Prummel, fractievoorzitter van de Stadspartij of met Gerard Offerman, voorzitter van de Politieke Vereniging Stadspartij Groningen, tevens gemeenteraadslid.

Hoogachtend,

Robert Prummel
Gerard Offerman

c.c. Pers.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*