“Nog te veel onduidelijk over keukentafel- gesprekken”

foto:thuiscomfort.nl

De gemeente Utrecht maakt het erg bont met de uitvoering van de huishoudelijke hulp. Daar vonden ze een telefoontje met de cliënt wel voldoende om te dienen als een keukentafelgesprek. In Groningen wordt het wel wat serieuzer aangepakt hoewel in de raadscommissie van 1 februari jl. bleek dat er ook hier van een protocol nauwelijks sprake is.

Ook het aantal toegekende uren was aanvankelijk in Utrecht beneden de maat: 78 uur op jaarbasis. Nadat de rechter de gemeente U. terugfloot is het aantal opgetrokken tot 105. Altijd nog minder dan de 130 uur die de gemeente Groningen toekent aan mensen die om wat voor reden ook hun huishouden niet op orde krijgen.

Deze 2,5 uur per week kan nog worden bijgesteld als mensen meer nodig hebben. Dat wordt dan in een gesprek vastgesteld.

Wat ons als Stadspartij wel verontrust is de onduidelijkheid rond de keukentafelgesprekken. Het is bij heel veel mensen, 80% zelfs, niet bekend dat men recht heeft op een onafhankelijk cliënt ondersteuner bij het gesprek, die wordt betaald door de gemeente. In het antwoord zei de wethouder hier speciaal aandacht aan te besteden.

De vakbond FNV had kritiek op de door de gemeente gemaakte evaluatie. We hebben het college daarmee geconfronteerd. Het verweer is dat het toch een heel wetenschappelijk onderbouwde evaluatie is en dat de onderzoekster eigenlijk contact met de evaluatie onderzoekers had moeten zoeken.

Heel frappant is dat een derde van de mensen in Beijum en het Oosterpark aangeven dat de huisgenoten die nu het huis voor hen poetsen dat eigenlijk niet aankunnen.

Dit is blijkbaar niet uit de keukentafelgesprekken naar voren gekomen. Op een vraag daarover kregen we geen erg duidelijke reactie. De wethouder zegt eigenlijk op alles dat het de volledige aandacht heeft en dat mensen altijd kunnen komen praten.

Wat verder een punt was is  slechte bekendheid met een onafhankelijk cliënt ondersteuner: 20% kent die, en slechts 12% maakt er echt gebruik van.

Het CDA sloot zich bij ons aan op dat punt. De wethouder zegt toe dat hij er meer aandacht aan gaat geven.

Een echte toezegging kwam op de vraag of we als raad inzicht kunnen krijgen over de bezwaren die zijn ingediend. De wethouder gaat een lijstje sturen met de ingediende bezwaren en besluiten daarop.