Naschrift Stadjerskrant “shoppen in bestemmingsplannen”

Mevrouw Veldstra van de B&B vindt na lezing van het interview dat storend is de opmerking dat de gemeente zou vinden dat hier minstens 25 mensen moeten kunnen slapen. Het maximale aantal personen is 14 (norm Bedandbreakfast.nl) De gemeente kan dit niet hebben beweerd, zegt zij, het zijn de woorden van de heer Westerman.

De gemiddelde bezetting op jaarbasis is 4 per nacht, vervolgt mevrouw Veldstra. Hieruit valt op te maken dat zeer zelden het maximum van 14 per dag wordt gehaald, dat is echt een uitzondering.

Een aantal fractieleden hebben de B&B bezocht en heeft kunnen constateren dat er maximaal 10 à 11 mensen boven kunnen verblijven en dat er boven een aangenaam groepsverblijf is gecreeerd. Het gaat om een groepsruimte voor mensen die elkaar goed kennen. (vrienden en/of familie) Beneden kunnen 3 mensen totaal slapen in 2 kamers. Daar is een hele kleine kamer met eenpersoons bed en een iets grotere kamer met een tweepersoons bed.