NAM betaalt 68 miljoen voor Forum. Gelijke monniken gelijke kappen?

CFiOn3ZW8AAd2J6Terwijl er in onze provincie veel mensen zijn die geen poot aan de grond krijgen bij de NAM, wat betreft de compensatie voor hun aardbevingsschade, strijkt de gemeente Groningen 68 miljoen op voor het aardbevingsbestendig maken van een gebouw dat er nog niet eens staat. De Stadspartij kan zich goed voorstellen dat dit gegeven, op zijn zachts gezegd, vele wenkbrauwen doet fronsen in Stad en Ommeland. Hoe zit het met de solidariteit tussen Stad en Ommeland? Het geld kan immers maar één keer uitgegeven worden? Het is daarom belangrijk dat er een compensatieregeling komt die voor iedereen transparant en te begrijpen is. Een dergelijke regeling zou er komen, voor het eind van dit jaar, zo is ons beloofd. Waarom dan niet de claim van het Forum daar ook onder laten vallen? Waarom een uitzonderingspositie voor de Stad?

 

A.s. woensdag vindt er in het Stadhuis een bijeenkomst plaats over het programma aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen. Gelijke kansen voor iedereen, zo is het devies van de Stadspartij. Bij deze bijeenkomst zal ook de heer Alders aanwezig zijn in zijn functie van Nationaal coördinator. De Stadspartij zal de heer Alders verzoeken de overeenkomst tussen de NAM en het gemeentebestuur van Groningen over de compensatie voor het Forum als voortijdig te beschouwen en een mogelijke compensatie te bezien in de integrale afweging die een centrale compensatieregeling met zich meebrengt. In gewone mensentaal: niet nu, misschien later. Eén van de taken van de Nationaal coördinator is het herstellen van het vertrouwen in NAM en overheid. Door toe te staan dat een machtig gemeentebestuur, als het onze, eigenhandig compensatie -afspraken maakt met de NAM wordt het vertrouwen in een eerlijke en rechtvaardige afhandeling juist ondermijnd. Iedereen die in ons gebied woont en/of werkt heeft te maken met dezelfde problematiek. Dat vraagt om een gelijke behandeling voor iedereen. Niemand is immers meer ‘gelijk’ dan een ander.

Amrut Sijbolts