Mobiele flitspalen tegen hardrijders

De Stadspartij pleit voor het inzetten van mobiele flitspalen op plekken in de stad waar veel automobilisten te hard rijden. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts constateert dat niet alleen binnen 30km-zones te hard wordt gereden, maar dat dit ook gebeurt op 50km-wegen en de ringweg. De flitspalen kunnen telkens op een andere plek neergezet worden.
De Stadspartij wil blijven investeren in een goed bereikbare stad. Automobilisten, met name forenzen, moeten worden verleid een ander vervoermiddel te kiezen. Daarnaast moet gezorgd worden voor goed openbaar vervoer en aantrekkelijke overstapplaatsen van auto naar bus of trein. “Geef mensen een warm welkom met een gratis kopje koffie en overdekte wachtruimtes.”
Het uitgangspunt ‘Te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer als het kan, met de auto als het moet’, steunt de Stadspartij, zeker aan de vooravond van de ingrijpende ombouw van de Zuidelijke Ringweg.
De Stadspartij adviseert het college uit te gaan van de laagste groeiprognoses voor het autoverkeer. Die liggen het dichtst bij de werkelijkheid. Nu wordt uitgegaan van de hoogste prognoses.
De Stadspartij maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid in Helpman. Door de komst van de Helperzoomtunnel verandert er veel. De Stadspartij vraagt het college in gesprek te gaan met de bewoners over gevaarlijke situaties.
De Stadspartij is niet direct voor een fietstunnel onder de Eikenlaan door. Sijbolts: “Het alternatieve plan dat destijds door bewonersverenigingen werd ingediend, is veel goedkoper.”