Martiniplaza

MartiniPlazaHet gaat al een aantal jaren niet goed met Martiniplaza. Het gebouw kent achterstallig onderhoud en de inkomsten blijven achter. De afgelopen vier jaar is Martiniplaza steeds dieper in de rode cijfers terecht gekomen. Op papier is Martiniplaza zelfstandig maar de gemeente is de enige aandeelhouder, subsidieverstrekker en eigenaar van het pand. Dus werd er bij de gemeente aangeklopt met de mededeling dat men 6,6 miljoen nodig had voor noodzakelijk achterstallig onderhoud. Als de gemeente niet zou bijdragen dan zou Martiniplaza failliet gaan, zo werd ons voorgehouden door wethouder Van Keulen (VVD). Hij vertelde er ook nog bij dat Martiniplaza volgens plan in 2015 weer in de zwarte cijfers terecht zou komen. Wat doe je dan als raad? Schoorvoetend ga je akkoord met die investering want als Martiniplaza failliet gaat heb je niks meer. Martiniplaza staat namelijk voor miljoenen in de schuld bij de gemeente en daar kun je dan naar fluiten. Dan wordt ineens duidelijk dat de cijfers veel minder rooskleurig waren dan ons was voorgehouden. Van het hele verhaal van de wethouder bleef niets overeind, de exploitatietekorten waren veel hoger dan eerder gezegd en het erge was, dat wist men ook al langer.  De raad boos natuurlijk maar de wethouder waste zijn handen in onschuld. Hem was ook niets verteld. De collegepartijen slikken dat als zoete koek en willen vooral naar de toekomst kijken. De oppositie is kritischer en vooral de Stadspartij zet hele grote vraagtekens bij de inzet van de wethouder. Had hij als aandeelhouder en subsidieverstrekken niet eerder op de signalen dat het niet goed ging moeten reageren? Martiniplaza zat al vier jaar in de rode cijfers, het achterstallig onderhoud was al jarenlang bekend en het was ook bekend dat er geïnvesteerd werd in de bedrijfsvoering zonder het onderhoud eerst op orde te brengen. Wie plaatst er nu een nieuwe keuken terwijl het dak lekt? Martiniplaza dus en de wethouder was op de hoogte en deed niks. Binnenkort gaan we vernemen dat ook de Stadsschouwburg kampt met achterstallig onderhoud en wie weet welke culturele instelling daarna zal volgen.

Eén troost, de Stadspartij zegt al jaren dat het Forum ten koste zal gaan van andere culturele instellingen. We werden weggelachen maar voorzichtigjes aan komen ook andere partijen tot die conclusie. Te laat helaas, het Forum is niet meer te stoppen. Voordeel is dat het erg veel scheelt in de kosten voor achterstallig onderhoud van die andere ter ziele gegane instellingen……..