Interpellatie verplichte koopzondag Paddepoel

foto: focusgroningen

Op 28 juni sprak de gemeenteraad, opnieuw, over de verplichte koopzondag Paddepoel. Inspreker was René Bolhuis, eigenaar van een bloemenzaak  in het winkelcentrum. Hem hangt nu 11.000 euro aan boetes boven het hoofd. Dat is een zware last, maakte hij duidelijk in een emotioneel betoog. Op zijn verzoek aan de Vereniging van Eigenaren van het winkelcentrum om gebruik te maken van de ontheffingsbepaling en zo van verdere boetes gespaard te blijven, heeft hij na drie maanden nog geen antwoord.  Hij vroeg zich af waar de keuzevrijheid als vrije ondernemer blijft.

Raadslid Anna Riemersma van de Stadspartij toonde zich in de gemeenteraad  stomverbaasd dat de PvdA op luide toon opkwam voor de winkeliers in winkelcentrum Paddepoel. “Toen de Stadspartij met CDA, CU en SP op 30 oktober 2016 actie voerde tegen de gedwongen opening op zondag, stelde de PvdA nog dat alle winkels tijdens koopzondag gewoon open moesten. Vanwaar deze ommezwaai?” PvdA-raadslid Loopstra had daar geen goed antwoord op. Hij moest toegeven dat zijn partij pas laat bij zinnen is gekomen.

De Stadspartij vond de brief van het college met uitgebreide uitleg over de in gang gezette bemiddeling wel ter zake doende maar drong er bij het college op aan steviger stelling te nemen tegen de boetes voor de winkeliers die niet open willen op zondag.De SP, PvdA, CU en het CDA wilden dit ook maar zwaaiden meteen met een motie om het college te verzoeken zelf de bemiddeling in het winkelcentrum ter hand te nemen. Dat ging de Stadspartij te ver en daarom wilden we ook tegen deze motie stemmen. Tijdens de schorsing werd de uitleg van de motie aangepast. De Stadspartij wilde per se niet dat de bemiddelaar in de wielen zou worden gereden en ook niet dat de gemeenteraad zich bemoeit met het oprichten van een winkeliersvereniging. Met die aanpassingen was de motie acceptabel geworden en werd die met algemene stemmen aangenomen.

Daardoor kon Anna Riemersma in haar stemverklaring zeggen: “Dit is een stok achter de deur voor deze wethouder.”