Initiatiefvoorstel Saniwall

Sinds mei van het vorige jaar, zijn buurtbewoners van de Peperstraat tegen de komst van een zogenaamde urilift in de weer geweest. Reden voor Jacob Bolhuis om via onderstaand initiatiefvoorstel de gemeenteraad te vragen om een pilot te starten met de Saniwall i.p.v. een urilift, bijvoorbeeld in de Papengang of in de Peperstraat

 

 

Stadspartij Groningen
Aan: het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen
Grote Markt 1
9700 PB Groningen
Onderwerp: Plaatsen van een Saniwall (alternatief urilift) in de Peperstraat of omgeving of andere locaties in de Stad Groningen.

Datum: woensdag 7 april 2010
Geacht College,
Inleiding/Voorgeschiedenis:

Sinds mei van het vorige jaar, zijn buurtbewoners van de Peperstraat tegen de komst van een zogenaamde urilift in de weer geweest en hebben regelmatig overleg gepleegd met de dienst RO/EZ om tot een andere locatie te komen, dan tegenover nr.33/35 van de Peperstraat en tegen de monumentale gevel van het Pepergasthuis. (Rijksmonument). Verschillende locaties zijn de revue gepasseerd, eerst was door de dienst RO/EZ een locatie aangewezen, notabene naast de kerkingang, bij nr. 20 van de Peperstraat, daarna is gekozen voor een locatie naast de steeg Achter de Muur, tussen nr. 12 en 14 van de Peperstraat. Vervolgens koos de dienst RO/EZ zonder overleg met de buurtbewoners voor de locatie tegenover de nrs.33 en 35 in de Peperstraat.
Om verschillende redenen hebben de buurtbewoners zich toen verweerd met als belangrijkste reden, dat wildplassen NIET plaats moet vinden in de buurt van het Pepergasthuis, maar juist verderop bij de genoemde steeg naar Achter de Muur en in de Papengang. De bewoners van het Pepergasthuis worden dagelijks getrakteerd op extra luide
muziek, glasresten tot in het Pepergasthuis, uitgekotste maaginhoud en andere rommel.
Uiteindelijk ligt de hoofdoorzaak bij de horeca, die naar inzien van de bewoners voor goede toiletvoorzieningen moeten zorgen. Vervolgens hebben de buurtbewoners dit jaar de media ingeschakeld om hun standpunt te verdedigen middels de lokale kranten, de TV en de radio. Tot slot meldde zich de VARA ombudsman om met een complete crew hun standpunt te verdedigen middels een ingehuurde mobiele urilift.
Dit heeft geleid tot het voorstel van wethouder mevr.J.Visscher naar aanleiding
van de uitzending van de VARA-ombudsman, vertegenwoordigt door de heer Pieter Hilhorst
(programmamaker ) om binnen 2 weken, gerekend vanaf vorige week donderdag 1 april (geen 1 april grap) om andere alternatieven te presenteren, voor zover haalbaar. Een van de alternatieven was plaatsing van een urilift aan de kop van de Peperstraat, bij nr.3 bij het hek naar de ingang van VERA en losse plasbakjes in de genoemde steegjes.

Echter na enig onderzoek kwam ondergetekende achter het bestaan van de zogenaamde Saniwall.
Een heel goed alternatief, dat geplaatst kan worden in de beide stegen of elders in de Peperstraat of elders in de Stad Groningen en dat mijn inziens ruimschoots opweegt tegen de nadelen van de urilift.

De Saniwall heeft veel voordelen boven de vermelde urilift en in het kort zijn de voordelen de volgende:

1. De prijs:
De aanschafprijs van een van de Saniwall (circa 20.000 euro) ligt ca 3x keer lager, dan die van een Urilift (circa 60.000 euro). Er kan zelfs worden overgegaan tot een geintegreerde reclamedisplay op de achterwand en voorzijde, een reclame-optie houdt in dat de Saniwall(s) en het gehele beheer ervan, volledig kosteloos ter beschikking worden gesteld, de voorwaarden van deze constructie kunnen worden besproken met het Saniwall-beheer.
Een Saniwall kan tevens gehuurd worden: prijzen liggen tussen de 355,00 en 578,00/maand (de laatste inclusief onderhoud) Een urilift kost alleen aan onderhoud al een 500 euro/maand.

2. Makkelijker te plaatsen en weghalen
De Saniwall is vrij makkelijk te plaatsen en eventueel weg te halen, dit is vele malen goedkoper dan het weghalen van een urilift. Verder zijn er een aantal mogelijkheden tot plaatsing:
Er is een inbouwmodel in een wand(inbouwdiepte 17 cm), een opbouwmodel voor aan de wand en een vrijstaand model voor centrale plaatsing.
Een urilift moet in haar geheel worden verzonken (> 2 meter) en is daarmee ook problematisch vanwege de noodzakelijke afvoer en aansluitingen. De Saniwall heeft slecht een diepte nodig van 30 cm.

3. De Saniwall
De Saniwall is een computergestuurd en vandalismebestendig urinoir dat alleen tevoorschijn komt wanneer dit nodig is. In gesloten toestand is het urinoir geheel vlak en onttrekt zich hiermee aan het straatbeeld. Via een tijdsklok, afstandbediening of betaalsysteem opent het urinoir zich waarbij de twee deuren fungeren als schaamschot. Na gebruik of op vaste tijdstippen reinigt het urinoir zich automatisch door een bacteriedodend, kalkverwijderend en ontgeurend reinigingsmiddel. ??Verder is de Saniwall voorzien van een roestvaststalen achterwand en een groot opvangrooster dat tot onder de voeten van de gebruiker doorloopt. Beschikbaar als inbouw-, opbouw- en vrijstaande uitvoering.

4. Geen hinder voor de hulpverleningsdiensten: breedte max.18 cm
In tegenstelling tot een urilift levert de Saniwall geen enkele hinder voor de hulpverleningsdiensten als brandweer, politie en ambulance vanwege haar geringe diepte. Daar komt nog een zeer belangrijk item bij, dat de politie de Saniwall niet hoeft te openen of te sluiten, dat kan bij een Saniwall automatisch worden geregeld.

5. Schoonhouden/schoonmaken
De Saniwall is effectief zelfreinigend, een schoonmaakinterval van tot wel 1-2 maanden is dan mogelijk. De urilift dient elke avond/morgen te worden gereinigd en is dus zeer arbeidsintensief/duurder in het gebruik.

6. Techniek
Vanwege de toegepaste techniek is de Saniwall minder onderhoudsstoring- en slijtage gevoelig, waardoor de onderhoudskosten tot 50% lager zijn dan die van een urilift.

7. Toepassingen
De Saniwall is al met succes geplaatst en in gebruik genomen in o.a. Rotterdam, Eindhoven, IJsselstein, Scheveningen en Amsterdam.

Voorstel:
Dit alles overwegend wil ik de Raad vragen in overweging te nemen:

  1. Een pilot te starten met de Saniwall i.p.v. een urilift, bijvoorbeeld in de Papengang of in de Peperstraat.
  2. Na een periode van een jaar de Raad te informeren over het effekt van de Saniwall en te bekijken of de           Saniwall op meerdere plaatsen in het Groninger uitgaansgebied kunnen worden geplaatst.
  3. De urilift, die verwijderd is van de Grote Markt op een andere meer open locatie of later terug naar de Grote     Mark te herplaatsen.

 

Jacob Bolhuis
Stadspartij

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*