Initiatiefvoorstel “Geen tram maar trein naar Zernike”

By 16 mei 2009Nieuws

Nu er steeds nauwkeuriger gekeken wordt naar een tramtracé door de binnenstad van Groningen, worden de nadelen ook steeds zichtbaarder. Voor een Middeleuwse binnenstad is een grote tram ongeschikt. Het is helemaal niet nodig studenten en medewerkers van de universiteit via de binnenstad van het Hoofdstation naar Zernike te brengen. De Grote Martkt is al sinds de invoering van het verkeerscirculatieplan niet langer de draaischijf voor alle verkeer in de stad.

In de huidige regiotramplannen vallen twee enorme bezwaren op. Ze zijn in de eerste plaats zeer kostbaar. Een te groot deel van het geld wordt besteed aan dure voorzieningen in de Groninger binnenstad. Dit gaat ten koste van belangrijke verbindingen met de regio. Ten tweede draagt de stadstram niet bij aan het oplossen van de forenzenproblematiek en de files rond de stad Groningen. Daarnaast blijft het een groot vraagteken wanneer en of het concept van de regiotram uitvoerbaar blijkt. Er zijn immers bestuurlijke problemen. Het is bijna onmogelijk om tram en trein op hetzelfde spoor te laten rijden.
De Stadspartij stelt vandaag schriftelijke vragen aan het College. We willen zwart op wit zien dat Interrail, de beheerder van de rails, accoord gaat met trams op het spoornet. Wanneer dat niet zo is heeft het plan van Wethouder Dekker geen toekomst.
Een treinverbinding naar Zernike is betrekkelijk snel te realiseren. Er blijft meer geld over voor de regioverbindingen, die bezoekers naar de stad Groningen zullen brengen en de Rijksuniversiteit Groningen krijgt een eigen station!  Het bestuur van de universiteit is gepolst en voelt wel voor een eigen spoorstation.
Om te voorkomen dat er een tunnelvisie ontstaat bij het Trambureau, Provinciale Staten en de Gemeenteraad komt de Stadspartij met een volwaardig spooralternatief naar Zernike.
Dit alternatief:
·         Is goedkoper in aanleg
·         Is goedkoper in exploitatie en onderhoud
·         Is gemakkelijker te realiseren
·         Is sneller aan te leggen
·         Is veiliger dan een stadstram
·         Tast het huidige buslijnennet niet aan

Een studie door ingenieurs liet zien dat dit plan 70 miljoen Euro kost.
Dat is 100 miljoen Euro goedkoper dan het opbreken van de binnenstad.
Het wordt nu de allerhoogste tijd naar serieuze en uitvoerbare spoorweg alternatieven voor de ontsluiting van Zernike te kijken en dit onafhankelijk te laten toetsen. De Stadspartij pleit voor een normale spoorontsluiting van het Zernikecomplex.
Over deze verbinding kan naar keuze een lightrail, een trein, een S-Bahn of een sneltram gaan rijden. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen wat op lange termijn het meest duurzaam is. Er kan voorlopig in ieder geval met de reguliere Arrivatreinen gereden worden.

Fase 1 is betrekkelijk snel en eenvoudig te realiseren. Voorgesteld wordt hier snel mee te beginnen. Buig de spoorlijn naar Delfzijl voor de brug over het Van Starkenborghkanaal dubbelsporig naar links af. De spoorlijn loopt dan achter het Selwerderhof langs naar Zernike. Met de huidige Arriva-treinen kan zo op een eenvoudige wijze de verbinding Europapark-Hoofdstation-Zernike en terug worden gerealiseerd (Lijn S 1).
Fase 2 zou het enkelsporig doortrekken kunnen zijn van de lijn van Zernike langs de Westelijke Ringweg naar de spoorwegovergang Friesetraatweg en daar weer aansluiten op het bestaande spoor. Er is in de buurt van de Pleiadenbrug ruimte voor een halte Paddepoel/Vinkhuizen.
Het plan van de Stadspartij kan gefaseerd uitgevoerd worden.
De binnenstad blijft te voet, op de fiets, met citybussen en bussen prima bereikbaar.