Initiatiefvoorstel weesauto's

Initiatiefvoorstel

Voorbeeld van een weesauto

Inleiding.

Zwerffietsen, zwerf-of weesauto’s en ook zwerfaanhangers vormen een grote bron van ergernis voor Groningers. Ik heb hier enkele weken geleden op gewezen, middels schriftelijke vragen en persberichten, en op 15 juli j.l. heb ik een zwerfauto op eigen initiatief laten wegslepenom een signaal af te geven. Naar aanleiding van deze acties heb ik zeer vele reacties(met foto’s)gehad van Stadjers. Trouwens ik denk dat we het hier over een landelijke probleem hebben.

httpv://www.youtube.com/watch?v=v4nCDykhap0
Bron: RTVNoord

Met name zwerfauto’s en zwerfaanhangers nemen een kosteloze en kostbare parkeerplek in, terwijl burgers hiervoor vaak moeten betalen. Het gaat frequent om wrakken, waarvoor dikwijls geen wegenbelasting wordt betaald en niet APK zijn gekeurd heb ik kunnen constateren. Vaak zijn deze weesauto’s omgeven door welig tierend groen en zitten er onder de ruitenwissers vele parkeerbonnen(een auto aan de P.Camoersingel had er na telling door omwonenden meer dan 60 stuks). Burgers die in kranten of diverse artikelen lezen, dat Groningen Veilig, duurzaam, schoon, etc. moet worden valt het niet uit te leggen, dat sommige van deze weesauto’s ongestraft 8 maanden of misschien wel langer voor hun “deur” kunnen blijven staan. Ook nadat men vele malen met allerlei instanties heeft gebeld en er niets aan wordt gedaan deze weesauto’s weg te slepen.

Oplossing

Waarom kan er niet een simpel systeem worden bedacht, zodat er na enige tijd toch maatregelen kunnen worden genomen betreffende deze weesauto’s of weesaanhangers.

Bijvoorbeeld zou een systeem kunnen worden bedacht, net als het bij zwerffietsen gebeurd. Na een vast te stellen periode zou er op de weesauto een sticker of iets dergelijks kunnen worden geplakt met de waarschuwing dat het voertuig binnen een x-aantal weken zal worden weggesleept(op kosten van de eigenaar?).

Burgers hebben dan eindelijk het idee dat er iets aan hun probleem wordt gedaan.

Voorstel.

Dit alles overwegende willen ik de raad vragen het volgende te besluiten:

  1. Verzoekt het college een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid en voordelen van het invoeren van een systeem die het probleem weesauto’s en weesaanhangers aanpakt, zoals hierboven is geschetst.

Jacob Bolhuis

Raadslid Stadspartij.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*