Haren definitief de pineut?

By 3 maart 2021Nieuws

Velen hadden er al voor gewaarschuwd. Herindeling van Groningen, Haren en Ten Boer zou vooral voor de stad Groningen enkel en alleen voordelen opleveren. Nu, twee jaar na de herindeling blijkt dat de voormalige gemeente Haren op vrijwel alle punten slechter is geworden van de herindeling. Ook dit jaar nemen de lokale lasten fors toe in Haren en deze keer met maar liefst 31% gemiddeld. Haren is daarmee belastingkampioen van Nederland. Over de hele linie zijn de lokale lasten in Haren al fors gestegen afgelopen twee jaar. De Onroerend Zaakbelasting met gemiddeld 35,7%, de afvalstoffenheffing met maar liefst 73,2%. De rioolheffing is kunstmatig verlaagd, maar dat gaat vooral ten koste van de opgebouwde reserves. Het is wachten dat de kosten van rioolheffing in toekomst ook omhoogvliegen in Haren.

Zowel de Provincie Groningen als de voormalige gemeente Groningen hebben 3 jaar geleden een volstrekt verkeerd financieel beeld geschetst van Haren. Haren zou op een haar na een artikel 12 gemeente zijn en bij de gemeente Groningen was zogenaamd financieel niets aan de hand. Al snel bleek dat de situatie precies andersom was.

Haren helaas geen uitzondering.

In het verleden is eigenlijk altijd al aangetoond dat een herindeling niet leidt tot meer efficiency, lagere kosten en minder ambtenaren. Eigenlijk is het tegenovergestelde altijd van toepassing bij een herindeling. Meer ambtenaren, meer belasting en langere lijnen in plaats van korte lijnen. Haren was voor de gemeente Groningen niet meer dan een lekker hapje. Dat het zo dramatisch zou uitpakken voor Haren en de Harenaren had zelfs de grootste criticaster niet kunnen bedenken.

Het vervelende is dat het College van B&W geen enkel inlevingsvermogen laat zien richting Haren en de Harenaren. De Harenaren zijn enkel goed als belastingbetalers en het bieden van ruimte voor woningbouw en zonneparken. In feite mag Haren de problemen van de stad oplossen, en die zijn legio. En dan te bedenken dat Haren als zelfstandige gemeente door Elsevier weekblad meerder keren als beste gemeente van Nederland is aangewezen, nog niet zo heel lang geleden.

Hoe nu verder met Haren?

Erkenning dat de gemeente Haren op verkeerde gronden en argumenten is samengevoegd met Groningen en Ten Boer. Een onafhankelijk onderzoek zou helpen bij de rouwverwerking van de Harenaren. Het beeld van annexatie kan anders nog tientallen jaren blijven ‘door etteren’ als er geen recht wordt gedaan aan een eerlijk en onafhankelijk onderzoek over de rechtmatigheid van de herindeling. Een herindeling die door een groot deel van de Harenaren op zijn minst is beleefd als een gedwongen huwelijk.

Het zou de gemeente Groningen sieren een keer een serieuze investering te doen in Haren die de Harenaren trots maakt en de argwaan wegneemt. De Harenaren zien dan bovendien een keer iets terug van hun belastingcenten die nu vrijwel allemaal verdwijnen in de bodemloze putten van de stad Groningen. Nieuwe impulsen in de Hortus Haren of een herbevestiging en versterking van de groene zones tussen stad en Haren zou het beeld kunnen versterken dat de gemeente Groningen iets over heeft voor Haren. Ook het simpelweg afschaffen van de hondenbelasting en de parkeertarieven in het centrum van Haren zouden daaraan kunnen bijdragen. Dit om de criticasters te overtuigen dat de nieuwe gemeente Groningen het beste voor heeft met Haren en ook een keer iets positiefs komt brengen. Vooralsnog is daar nu geen sprake van.

Amrut Sijbolts en René Stayen

Laat een reactie achter